Responsabili cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001:

▪ Stan Ciprian - Specialist Relații Publice