AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Grădiniță nouă, teren de minifotbal și loc de joacă în Lugoj, prin Regio-Programul Operațional Regional

Două contracte noi de finanțare au fost semnate în această […]

Mai mult
Lista cu rezultatele evaluării candidaturilor depuse

Ca urmare a finalizării procesului de evaluare a candidaturilor depuse […]

Mai mult
Investiții noi la Lugoj. Căminul cultural din Măguri va fi reabilitat și dotat cu bani europeni

Contractul de finanțare, în valoare de 728.000 lei (dintre care […]

Mai mult
Programul Regional Vest 2021-2027 a fost lansat oficial, cu ajutorul unei holograme, în fața a aproape 200 de invitați

Până în 2029, ADR Vest și-a propus să ajungă la […]

Mai mult
Arhiva
  1. Prima pagina
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Relansare de apel de...

Relansare de apel de proiecte în cadrul Axei prioritare 8

04/03/2022

Apelul de proiecte aferent POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Obiectivul specific 8.1, Operaţiunea B,  dedicat centrelor comunitare integrate a fost relansat prin emiterea și publicarea ordinului  MDLPA nr 336/02.03.2022 pentru aprobarea „Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul „POR/8/8.1/B/3/7 regiuni”, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1- „Creșterea accesibilității pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea B – „Centre comunitare integrate”.

Proiectele se pot depune în perioada 10.03.2022 (ora 12.00) – 10.05.2022 (ora 12.00), valoarea eligibilă a unui proiect fiind de minim 10.000 euro și maxim 100.000 euro.

Investițiile eligibile în cadrul acestui apel se referă la construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate, definite conform Hotărârii de Guvern  nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanţarea activităţii de asistență medicală comunitară. Investițiile finanțate vor contribui la creșterea accesului la serviciile de asistență medicală comunitară furnizate integrat cu cele sociale și educaționale, după caz, a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile definite conform OUG nr. 18/ 2017.

Solicitanții eligibili la finanțare în cadrul acestui apel de proiecte  sunt acele unități administrativ-teritoriale care se regăsesc în lista localităților cu tip de marginalizare peste medie și severă  (anexa 14 la ghidul specific) , care, pentru regiunea Vest sunt reprezentate de unitățile administrativ  administrativ-teritoriale ale comunelor Bata, Birchiș, Buteni, din județul Arad; Checea și Gottlob, din județul Timiș; Lunca Cernii de Jos și Vorța, din județul Hunedoara; și Șopotu Nou, din Caraș-Severin.

De asemenea, sunt eligibile și parteneriatele între acestea și alte unități administrativ-teritoriale sau orice alte autorități/instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului

Ghidul și anexele aferente apelului POR/8/8.1/B/3/7 regiuni-Centre comunitare integrate se pot consulta pe site-ul ADR Vest www.adrvest.ro, la link-ul: https://adrvest.ro/por-8-8-1-b-3-7-regiuni-centre-comunitare-integrate/

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia