AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Relansare de apel de...

Relansare de apel de proiecte în cadrul Axei prioritare 8

04/03/2022

Apelul de proiecte aferent POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Obiectivul specific 8.1, Operaţiunea B,  dedicat centrelor comunitare integrate a fost relansat prin emiterea și publicarea ordinului  MDLPA nr 336/02.03.2022 pentru aprobarea „Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul „POR/8/8.1/B/3/7 regiuni”, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1- „Creșterea accesibilității pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea B – „Centre comunitare integrate”.

Proiectele se pot depune în perioada 10.03.2022 (ora 12.00) – 10.05.2022 (ora 12.00), valoarea eligibilă a unui proiect fiind de minim 10.000 euro și maxim 100.000 euro.

Investițiile eligibile în cadrul acestui apel se referă la construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate, definite conform Hotărârii de Guvern  nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanţarea activităţii de asistență medicală comunitară. Investițiile finanțate vor contribui la creșterea accesului la serviciile de asistență medicală comunitară furnizate integrat cu cele sociale și educaționale, după caz, a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile definite conform OUG nr. 18/ 2017.

Solicitanții eligibili la finanțare în cadrul acestui apel de proiecte  sunt acele unități administrativ-teritoriale care se regăsesc în lista localităților cu tip de marginalizare peste medie și severă  (anexa 14 la ghidul specific) , care, pentru regiunea Vest sunt reprezentate de unitățile administrativ  administrativ-teritoriale ale comunelor Bata, Birchiș, Buteni, din județul Arad; Checea și Gottlob, din județul Timiș; Lunca Cernii de Jos și Vorța, din județul Hunedoara; și Șopotu Nou, din Caraș-Severin.

De asemenea, sunt eligibile și parteneriatele între acestea și alte unități administrativ-teritoriale sau orice alte autorități/instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului

Ghidul și anexele aferente apelului POR/8/8.1/B/3/7 regiuni-Centre comunitare integrate se pot consulta pe site-ul ADR Vest www.adrvest.ro, la link-ul: https://adrvest.ro/por-8-8-1-b-3-7-regiuni-centre-comunitare-integrate/

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia