AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Reguli de identitate vizuala...

Reguli de identitate vizuala pentru proiectelor finantate prin programele PHARE CES

12/02/2008

Reguli de identitate vizuala pentru proiectelor
finantate prin programele PHARE CES

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice ºi Locuintelor

anunta ca incepand din luna ianuarie 2008, avizarea materialelor realizate
in cadrul proiectelor finantate prin programele PHARE CES, din
punctul de vedere al respectarii regulilor de identitate vizuala pentru
activitatile de informare ºi publicitate
, se va face de catre Directia
Generala de Comunicare, Relatii Publice, Mass-Media ºi Transparenta din cadrul
Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ºi Locuintelor (MDLPL), conform
Noului Manual de Identitate Vizuala, aprobat de Ministerul Economiei ºi
Finantelor prin Instructiunea Nr. 48. Varianta electronica a Manualul de
identitate vizuala pentru activitatile de informare ºi publicitatepoate fi consultata aici precum ºi pe site-ul MDLPL, www.mdlpl.ro,
sectiunea Dezvoltare Regionala, subsectiunea Programe Phare CES.

Mentionam ca este responsabilitatea beneficiarului de
finantare nerambursabila sa realizeze numai acele produse/instrumente care au
fost prevazute in contractul de grant, necesare implementarii proiectului, in
caz contrar, costurile aferente acestora neputand fi aprobate, spre decontare,
de catre ofiterul de monitorizare, care verifica, la raportare, conformitatea
angajarii acestor costuri cu prevederile contractuale. Aceasta responsabilitate
este determinata de prevederile contractuale prin care Beneficiarul s-a obligat
sa implementeze proiectul pe propria sa raspundere ºi in conformitate cu
descrierea proiectului, pentru atingerea obiectivelor acestuia.

Astfel, la momentul stabilirii eligibilitatii cheltuielilor
de directia de specialitate se va lua in considerare existenta "avizului privind respectarea regulilor de vizibilitate“, fara a se contesta decizia acordarii acestuia prin
Directia Generala de Comunicare, Relatii Publice, Mass-Media ºi Transparenta,
existand insa posibilitatea ca, directia de specialitate sa nu considere
eligibila aceasta cheltuiala, in conditiile in care nu sunt respectate
prevederile legale referitoare la achizitiile publice, cele contractuale
referitoare la raportare, termene de implementare, valoare a liniilor bugetare
º.a.

Pentru a obtine avizul de conformitate cu Noul Manual de
identitate vizuala, editia I, octombrie 2007
, contractantul va trimite solicitarea
de avizare semnata ºi ºtampilata, impreuna cu anexele — comunicat, pliant,
broºura, macheta pentru panou, etc.-, prin fax ºi e-mail, in atentia doamnei:

Ligia Oprea

Ofiter responsabil cu publicitatea PHARE
CES


MDLPL- Directia Generala de Comunicare,


Relatii Publice, Mass-Media ºi
Transparenta


Tel: 0372-111.544

Fax: 0372 — 111.513


ligia.oprea@mdlpl.ro

Solicitarea trebuie sa cuprinda datele de contact ale
solicitantului, respectiv: denumirea programului, denumirea ºi codul
proiectului, beneficiarul contractului de grant, tipul de material pentru care
se solicita avizul, numele persoanei de contact, tel., fax, e-mail.

Daca sunt necesare modificari in machetele prezentate,
corespondenta se va purta prin e-mail ºi fax pana la efectuarea acestora.
Publicatiile care depaºesc 10 pagini vor fi trimise spre avizare prin poºta. In
acest caz, termenul de eliberare a avizului incepe din momentul inregistrarii
oficiale a solicitarii.

O importanta prevedere a noului Manual este prelungirea
termenului de avizare al materialelor de la 5 la 7 zile lucratoare. Exceptie:
Pentru
aprobarea conceptului de campanie de informare a publicului sau a publicatiilor
mai mari de 10 pagini, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ºi
Locuintelor trebuie sa primeasca respectivele materiale cu minim 15 zile
lucratoare in avans.
Aceste documente vor fi trimise spre avizare prin
poºta. In acest caz, termenul de eliberare a avizului incepe din momentul
inregistrarii oficiale a solicitarii.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia