AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Regiunea Vest va realiza...

Regiunea Vest va realiza planificare regionala și dezvoltare durabila cu sprijinul Bancii Mondiale

11/09/2012

Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) — in calitate de beneficiar - a semnat contractul de finanțare cu
Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale in Romania
(ACIS) —
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistența Tehnica (AM
POAT) - și acordul cadru cu Banca
Mondiala
— furnizor de servicii in cadrul proiectului - pentru implementarea
pachetului de asistența tehnica
"Servicii
pentru creșterea competitivitații și specializare inteligenta in Regiunea Vest”
.Dupa ceremonia de semnare, a avut loc prima
intalnire din cadrul proiectului avand ca invitați organizații locale și
regionale ce participa la procesul de planificare regionala (universitați,
consilii județene, primarii, centre de cercetare, companii, etc.)

 

Contractul de finanțare, respectiv acordul cadru au fost semnate in
prezența reprezentaților Bancii Mondiale — domnul Donato De Rosa in calitate de
Coordonator pentru Europa Centrala și de Est și doamna Arabela Aprahamian in
calitate de expert senior, a reprezentantei ACIS — doamna Livia Chirița in
calitate de director general al AM POATși a reprezentantului ADR Vest — domnul Sorin Maxim in calitate de
director general.

 

Acest
acord este un proiect pilot in Romania - Banca Mondiala asistand o regiune,
respectiv o organizație regionala, in demersul de planificare.

 

Demersul de planificare vizeaza perioada 2014 — 2020 iar ADR Vest detine un rol deosebit de important
in cadrul procesului de programare regional fiind organizatia abilitata sa
elaboreze, in parteneriat cu actorii din Regiunea Vest ºi partenerii de la
nivel national, Planul de Dezvoltare Regionala al Regiunii Vest. Acest plan
este documentul de planificare strategica al Regiunii Vest cu rolul de a
orienta dezvoltarea regiunii ºi de a fundamenta accesul Regiunii Vest la
Fondurile Structurale ºi de Coeziune ale Uniunii Europene.

 

ADR Vest a obținut finanțare
nerambursabila pentru acord
in vederea realizarii unei analize
acompetitivitații Regiunii Vest și
formularea de recomandari pentru imbunatațirea politicilor publice din regiune
— analiza pentru realizarea careia a fost contractata Banca Mondiala.
Proiectul
se va desfașura pe parcursul a 9 luni.

 

Pachetul de asistența tehnica"Servicii pentru creșterea competitivitații și specializare inteligenta
in Regiunea Vest”
este rezultatul demersurilor ADR Vest de a
sprijini antreprenoriatul, inovarea și dezvoltarea durabila in Regiunea Vest
.
In acest sens, de-a lungul timpului, ADR Vest a devenit membru fondator pentru
asociații cluster regionale dedicate unor domenii precum automotive și
construcții de mașini sau tehnologia informației și comunicațiilor — doua
sectoare de importanța majora pentru Regiunea Vest.

 

Analiza realizata de Banca Mondiala in
cadrul pachetului de asistența tehnica al ADR Vest
, precum și recomandarile rezultante, vor constitui baza pe care se va construi "specializarea inteligenta” a Regiunii Vest
și care va determina planificarea dezvoltarii
regionale, strategia de inovare a regiunii, precum și
— cel mai important
aspect - alocarea fondurilor europene
pentru Regiunea Vest din urmatoarea perioada de programare — 2014-2020
.
"Specializarea inteligenta” a regiunii presupune o reconfigurare economica a
Regiunii Vest care sa determine imbunatațirea competitivitații economiei sale
prin identificarea domeniilor și subdomeniilor cu potențial de factor dinamic
pentru sectorul de care aparțin și, implicit, pentru regiune.

 

In
cadrul acestei analize, Banca Mondiala va studia economia Regiunii Vest,
tendințele principalelor ramuri industriale și specializarea economica de la
nivel național la nivel regional.

 

Valoarea totala a proiectului depașește 3 milioane lei. Acesta este integral finanțat cu fonduri
europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Asistența Tehnica
(POAT), axa prioritara 1 "Sprijin pentru implementarea instrumentelor
structurale și coordonarea programelor”, domeniul major de intervenție 1.1
"Sprijin pentru managementul și implementarea instrumentelor structurale”,
operațiunea "Sprijin comprehensiv in procesul de pregatire pentru viitoarele
intervenții din instrumentele structurale”.

 

Imagini din cadrul evenimentului se gasesc aici.

 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia