AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Ordin emis de MDLPA privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

În data de 10.08.2020 a fost publicat Ordinul privind aprobarea metodologiei […]

Mai mult
MIPE a publicat Ghidul aferent Acțiunii 4.1.1. POC- „Investiții în activități productive”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Ghidul solicitantului aferent Investițiilor […]

Mai mult
DEZVOLTĂM ÎN VEST: Trei case de tip familial și un centru de zi, pentru copiii din Lugoj

Servicii sociale mai bune pentru copiii din Lugoj, prin Programul […]

Mai mult
45 de miliarde de euro pentru transformarea României: Comisia Europeană a aprobat Acordul de Parteneriat pentru perioada 2021-2027

Comisia Europeană a aprobat Acordul de Parteneriat, document esențial pentru ca […]

Mai mult
Arhiva
 1. Prima pagina
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. Publicare centralizator cu întrebări...

Publicare centralizator cu întrebări și răspunsuri pentru apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2- Proof of concept

27/06/2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, vă informează că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat centralizatorul cu întrebări și răspunsuri pentru apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2- Proof of concept, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1., Obiectiv specific 1.2 ”Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării ” inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România”, Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof of Concept).

Vă reamintim faptul că proiectele se pot depune începând de astăzi, 27.06.2022, (ora 12:00) până în data de 27.07.2022 (ora 12:00).

Pentru acest apel de proiecte:

 • alocarea regională aferentă regiunii Vest (județele Arad, Caraș Severin, Hunedoara și Timiș) este de 1.041.299 euro;
 • tipul finanțării este ajutor de minimis;
 • valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 25.000 euro și maximum de 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv 4,9477 RON/EUR. Cu toate acestea, încadrarea finanțării nerambursabile în plafonul de minimis se va verifica inclusiv în etapa contractuală, luându-se în considerare cursul de schimb INFOREURO valabil la data acordării ajutorului; 
 • contribuția proprie a solicitantului de finanțare la valoarea eligibilă a proiectului este de minimum 10%;
 • solicitanții eligibili sunt societățile înființate în baza legii Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societățile cooperative înființate în conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) în sensul Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
 • investițiile eligibile în cadrul acestui apel se referă la activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității şi verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menționate în Ghid, care poate fi realizat şi introdus pe piață, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică (TRL) de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5
 • tipuri de investiții eligibile:
  • achiziția de active corporale (echipamente tehnice, mașini și utilaje, echipamente informatice și birotică, etc.),
  • achiziția de active necorporale,
  • servicii. 

              Activele corporale si activele necorporale trebuie să fie strict necesare pentru atingerea obiectivelor
              proiectului, iar valoarea lor nu poate depăşi 50% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis.

 • perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare nu depășește data de 31.12.2023 sau prevederile schemei de ajutor de minimis.

Ghidul specific împreună cu anexele și  centralizatorul cu întrebări și răspunsuri pot fi consultate atât pe site-ul ADR Vest, la secțiunea Finanțări europene/POR 2014-2020/Ghiduri de finanțare/Apeluri lansate (aici)  cât și pe site-ul InfoRegio, la secțiunea Domenii de finanțare/Axa prioritară 1/Apeluri lansate (aici).

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia