AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Propuneri de proiecte pentru...

Propuneri de proiecte pentru Mecanismul pentru Tranziție Justă 2021-2027 în județul Hunedoara

21/04/2021

Județul Hunedoara este unul din cele șase județe din România selectate de Comisia Europeană pentru a beneficia de Fondul pentru Tranziție Justă (FTJ). Acesta este un instrument creat  de UE pentru acele regiuni care vor fi cele mai afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, vizată de Pactul Ecologic European.

Sprijinul oferit prin FTJ se va concentra asupra diversificării economice a teritoriilor cele mai afectate de tranziția climatică și asupra recalificării și a incluziunii active a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din aceste teritorii.

Pentru a spori diversificarea economică a teritoriilor afectate de tranziție, FTJ va sprijini o gamă largă de activități, prin investiții în domenii precum digitalizare și inovare digitală, tehnologiile energiei curate, reducerea emisiilor (limitat), reabilitarea siturilor industriale și recalificarea lucrătorilor.

FTJ va oferi, de asemenea, sprijin pentru investiții productive în IMM-uri, inclusiv microîntreprinderi și întreprinderi noi, investiții în crearea de noi firme, inclusiv prin incubatoare de afaceri și servicii de consultanță pentru crearea de locuri de muncă, ceea ce va conduce la diversificare economică, modernizare și reconversie.

La nivel național, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este Autoritate de Management pentru Programul Operațional Tranziție Justă, fiind responsabil cu elaborarea și implementarea programului.

Pentru accesarea acestor fonduri, este necesară elaborarea unui Plan pentru Tranziție Justă a Județului Hunedoara, care va cuprinde principalele investiții preconizate pentru tranziția economică și socială a județului. Planul este elaborat într-un cadru larg partenerial, iar Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest sprijină elaborarea acestuia, ca parte a grupului de lucru regional înființat de MIPE și coordonat de Consiliul Județean Hunedoara.

În acest context, menționăm că, la acest moment, Consiliul Județean Hunedoara se află în etapa de colectare a potențialelor idei de proiecte care pot fi dezvoltate utilizând fondurile puse la dispoziție prin Fondul pentru Tranziție Justă.

Astfel, toți potențialii beneficiari interesați pot completa o fișă de proiect, direct pe site-ul web al Consiliului Județean Hunedoara - www.cjhunedoara.ro, la link-ul https://www.cjhunedoara.ro/index.php/transparenta-decizionala/9-uncategorised/553-consultare-publica-2021.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va realiza ulterior analiza privind eligibilitatea și oportunitatea proiectelor propuse.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm sa contactați Consiliul Județean Hunedoara prin mijloacele de contact disponibile la: https://cjhunedoara.ro/index.php/contact.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia