AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

A fost prelungit termenul pentru cele trei apeluri de exprimare a interesului lansate în cadrul Programului Tranziție Justă

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Șase apeluri noi de proiecte pentru eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale, lansate prin Programul Regional Vest

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Autoritate […]

Mai mult
Trei apeluri de exprimare a interesului lansate în cadrul Programului de Tranziție Justă

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Programul Sănătate – sesiuni de prezentare pentru potențialii beneficiari din Regiunea Vest

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Proiecte Internationalizare

PROIECTE ÎN DERULARE

BEST DIH

Creșterea succesului Hub-urilor de Inovare Digitală europene printr-o nouă abordare a mixului de finanțare
Citește mai mult
Digitalizarea, ca și factor de inovare, are un impact dovedit asupra economiei și societății prin îmbunătățirea productivității, a calității vieții și prin creșterea accesului la cunoștințe și la servicii publice. Noi modele de afaceri și modele de angajare apar datorită transformării digitale. Tehnologiile digitale au potențialul de a remodela industrii și lanțuri valorice întregi și de a permite întreprinderilor mai mici, inovatoare și dinamice să dezvolte și să introducă mai rapid pe piață produse și servicii inovatoare, sporindu-le astfel competitivitatea.
 
Cu toate acestea, în ciuda progreselor, IMM-urile din Uniunea Europeana nu par să culeagă toate beneficiile pe care le oferă digitalizarea în comparație cu întreprinderile mai mari, iar nivelul de digitalizare in IMM-urile europene rămâne inegal pe țară, sector sau dimensiune.

Astfel, obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți implementarea politicilor de dezvoltare regională în domeniul transformării digitale și, prin urmare, de a contribui la o Europă mai Inteligentă. Implementarea acestor politici va lua în considerare rolul cheie pe care îl pot juca Huburile localale si europene de Inovare Digitală.

Prin schimburi de bune practici și învățare între parteneri, BEST DIH va dezvolta recomandări eficiente și instrumente de politici regionale pentru a sprijini transformarea digitală.

Parteneri proiect:
Agenția de Inovare GALICIA (ES)
Asociația Pannon Business Network (HU)
Provincia Overijssel (NL)
Consiliul Regiunii Tampere (FI)
Societatea consorțiului pe acțiuni ART-ER, Emilia Romagna (IT)
ADR Vest (RO)
Municipalitatea orașului Szombathely (HU) - membru de politică asociat
 
Durata: martie 2023 – februarie 2027

Bugetul proiectului: 1.414,514 milioane euro

Program de finanțare: Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeana în cadrul Programului Interreg Europe
 

CEI BOOST

Stimularea inovarii în economia circulară prin aplicarea tehnologiilor emergente
Citește mai mult
Digitalizarea este o forță motrice pentru mai multe industrii. Economia circulară, pe de altă parte, urmărește optimizarea utilizării resurselor în cadrul industriilor. Există o legătură clară între aceste două tendințe și pentru a accelera schimbarea către o economie circulară si durabilă este necesară o coordonare suplimentară. Digitalizarea poate contribui la această tranziție către afaceri circulare. Regiunile pot beneficia de pe urma explorării și schimbului de experienta, implementând stimulente și scheme de finanțare care să susțină implementarea inovațiilor digitale în CE, stimulând astfel schimbarea către mai multă circularitate în regiuni pentru a atinge obiectivele UE pentru 2050, asigurând în același timp un viitor durabil.
 
Proiectul CEI BOOST își propune să îmbunătățească politicile din 9 țări privind stimularea aplicării inovațiilor digitale emergente pentru a sprijini creșterea economiei circulare la nivel regional, local sau național, adunând expertiză din diferite regiuni, factori de decizie de la diferite niveluri și actori lideri ai ecosistemelor de inovare.
 
CEI BOOST va investiga și testa abordări și instrumente pentru a evalua, consolida și susține atât ecosistemele regionale de inovare digitală, cât și cele circulare din regiunile non-metropolitane și emergente din Europa.
 
Parteneri de proiect:
 • Regiunea Västerbotten (SE)
 • Instituția Publică Centrul Lituanian de Inovare (LT)
 • Agenție de Inovare (LT)
 • Consiliul Regional Päijät-Häme (FI)
 • Asociația Agențiilor de Afaceri (BG)
 • Institutul de Cercetare în Economie Circulară și Mediu „ERNEST LUPAN” (RO)
 • Consiliul Provincial Tarragona (ES)
 • Institutul de Dezvoltare a Afacerilor din Regiunea Autonomă Madeira (PT)
 • LAB Universitatea de Științe Aplicate (FI)
 • Institutul de Sisteme Industriale/Athena RC (GR)
 • Laval Mayenne Technopole (FR)
Durata: martie 2023 – martie 2026 + 12 luni
 
Bugetul proiectului: 2.389.116 milioane Euro
 
Program de finanțare: Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeana în cadrul Programului Interreg Europe
 
 

CODIL

Ecosisteme regionale de inovare perturbate de COVID
Citește mai mult
Ca urmare a COVID, mulți angajați din companii, centre de cercetare și universități nu mai lucrează împreună în aceeași regiune sau chiar clădire. Este tot mai prezent modelul „remote work”, în echipe distribuite, adesea în afara regiunii pentru care lucrează.
 
Serviciile digitale au permis această colaborare inovatoare la distanța.
 
Astfel, obiectivul principal al proiectului CODIL este ca regiunile participante, în urma exercitiului de învățare interregională, să își adapteze politicile de inovare pentru a sprijini modelul de lucru în echipă la distanța cu angajați mobili și înalt calificați. 
 
Totodată, scopul este ca regiunile participante să-și adapteze cu succes ecosistemele de inovare la modelele de inovare în continuă evoluție care au rezultat dintr-o combinație a pandemiei COVID și a urgenței de securitate la Frontiera de Est a UE.
 
Parteneri proiect:
 • Universitatea din Ljubljana (SI)
 • Udaras Na Gaeltachta (IE)
 • Consiliul Regional al Ostrobotniei de Sud (FIN)
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (RO)
 • Guvernul Regional Cantabria (ES)
 • LavalMayenne Technoopole (FR)
Durata: martie 2023 – februarie 2027
 
Bugetul proiectului: 1.409.081 milioane euro
 
Program de finanțare: Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeana în cadrul Programului Interreg Europe
 
Website-ul proiectului: https://www.interregeurope.eu/codil
 

VIADUCT

Valorificarea cercetării publice pentru a stimula transferul de tehnologie și comercializarea prin crearea de spin-off-uri
Citește mai mult
Spin-off-urile sunt o sursă notabilă de inovare și permit creșterea transferului de cunoștințe între universitățile publice și centrele de cercetare si sectorul productiv regional. Oferă locuri de muncă calificate și produse și servicii cu valoare adăugată ridicată, devenind un element cheie pentru a trece către un nou model productiv bazat pe cercetare și inovare. Cu toate acestea, în ciuda beneficiilor sale pentru dezvoltarea economică și socială regională, acest instrument de transfer de cunoștințe prezintă bariere semnificative pentru a aduce cercetarea cu succes pe piață.
 
VIADUCT își propune să stimuleze transferul de cunoștințe și comercializarea cercetării publice aplicate în prioritățile regionale S4, abordând principalele bariere legate de crearea și consolidarea spin-off-urilor prin îmbunătățirea instrumentelor de politică. 
 
În acest scop, VIADUCT dezvoltă o schemă de cooperare interregională compusă din prima asociație europeană a profesioniștilor în transferul de cunoștințe (AST) ca partener consultativ și 7 parteneri din Europa, cu un echilibru de regiuni avansate și mai puțin avansate. Schimbul interregional și activitățile procesului de învățare includ ateliere tematice interregionale și vizite de studiu, rapoarte regionale și analize interregionale și întâlniri ale părților interesate regionale. 
 
Parteneri proiect:
 • ADR VEST (RO)
 • SATT Conectus Alsace (FR)
 • Parcul Stiințific și Tehnologic Kaunas (LT)
 • Comisia de Dezvoltare a Vestului (IR)
 • Comuna di Pieve di Soglio (IT)
 • Consiliul Regiunii Tampere (FIN)
 • ASTP (NED) ca si Partener consultativ
 • Guvernul Aragonului (ESP)
 • Regiunea Grand Est (FR)- Autoritate Publică Asociată
 • Kaunas University of Technology (LT) - Autoritatea de politică asociată
Durata: martie 2023 – februarie 2027
 
Bugetul proiectului: 1.796.888 milioane euro
 
Program de finanțare: Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeana în cadrul Programului Interreg Europe
 
Website-ul proiectului: https://www.interregeurope.eu/viaduct

FOODRUS

Soluții circulare pentru sisteme alimentare reziliente
Citește mai mult

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest este partener asociat în cadrul proiectului european FOODRUS. Este un proiect social bazat pe inovare, care propune o abordare sistemică multi-actor pentru a reduce deșeurile alimentare și pentru îmbunătățirea eficienței lanțurilor valorice alimentare, pornind de la fermă și incluzând etapa de recoltare, până la consumul gospodăriilor, cu implicarea unor organizații publice și financiare.

Obiectivul general al proiectului FOODRUS este de a spori sustenabilitatea și reziliența sistemelor alimentare locale și regionale din UE, prin lansarea și demonstrarea valorii a 12 soluții inovatoare și replicarea lor în trei regiuni europene care vor promova modele sustenabile pentru prevenirea, reutilizarea, recuperarea și valorificarea deșeurilor și pierderilor alimentare, cu accent pe alimentele perisabile, incluzând mâncarea gătită.

Proiectul FOODRUS va testa aceste soluții în trei proiecte pilot:

 • un pilot trans-regional spaniol axat pe legume și salate pregătite;
 • un pilot danez care analizează lanțul valoric pentru carne și pește;
 • un pilot slovac focusat pe lanțul valoric al pâinii.

Parteneriatul proiectului este format din organizații de cercetare și dezvoltare, universități, autorități regionale, asociații din industrie, bancare și alimentare, IMM-uri, ONG-uri și alte organizații industriale publice și private. Inițiativa își propune:

 • să contribuie la Pactul Verde European, în special la Strategia ‘Farm to Fork’;
 • reducerea impactului asupra mediului a sectoarelor procesării alimentelor și comerțului prin acțiuni legate de transport, ambalare, depozitare, deșeuri;
 • stimularea consumului sustenabil de alimente prin promovarea acțiunilor care să ajute consumatorii să aleagă diete sustenabile și să reducă deșeurile alimentare, explorând noi mijloace de informare a cetățenilor;
 • realizarea a 8 seminarii naționale și locale în scopul replicării cunoștințelor dobândite în cadrul proiectului;
 • pregătirea unui set de recomandări de politici transnaționale, inclusiv 10 planuri de acțiune locală.

Durata: noiembrie 2020 – aprilie 2024

Programul de finanțare: Orizont 2020 - programul Uniunii Europene de cercetare și inovare

Valoarea totală a proiectului - 6.710.338,75 euro, din care cofinanțarea UE reprezintă 5.999.207,51 euro. ADR Vest beneficiază de un buget de 41.000 de euro, 100% contribuție UE.

Parteneri de proiect:

 • Universitatea Deusto, SPANIA (Partener Lider)
 • Geonardo Environmental Technologies, UNGARIA
 • Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., ITALIA
 • ACR+, FEBEA, Greenovate!, BELGIA
 • Asociacion De La Industria Navarra, Basque Culinary Center, HAZI, Florette Iberica, Eroski, Correos, Municipiul Zamudio, ELIKA, Consorțiul EDER, SPANIA
 • Universitatea Aarhus, Jespers Torvekokken ApS, Friske Fisk A/S, Oxneholm A/S, Horkram, DANEMARCA
 • Universitatea Agricola din Nitra, New Edu, TBS, a.s, Yeme, s.r.o., Free Food, SLOVACIA

Regiuni asociate în cadrul proiectului FOODRUS:

 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, ROMÂNIA
 • Camera de Comerț și Industrie Plovdiv – BULGARIA
 • Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, AUSTRIA
 • Biroul Național pentru Siguranța Alimentelor, UNGARIA
 • Municipiul Halandri, GRECIA

Website-ul proiectului:  https://www.foodrus.eu/

DIGITAL REGIONS

Politici regionale care adoptă principiile Industriei 4.0 pentru digitalizare
Citește mai mult

Provocarea comună a regiunilor partenere în proiectul Digital Regions este aceea de a adapta politicile de inovare pentru a sprijini specializarea inteligentă în industriile de prelucrare, ca rezultat al trendului global Industria 4.0 – cea de-a patra revoluție industrială și soluțiile sale care se află la intersecția dintre transformarea digitală și capacitățile industriale avansate.

Obiectivul este acela de a atinge, până în 2022, o creștere cu 15% a numărului de IMM-uri din industriile de prelucrare care cooperează cu alți actori CDI din regiunile participante pentru a integra soluții ale I4.0.

Cele 8 regiuni participante sunt: Oberfranken (DE), Slovenia (SL), Espace Mittelland-Canton din Berna (CH), Border (IE), Centro (PT), Cantabria (ES) și Regiunea Vest (RO).

Inițiativa va avea ca rezultat dezvoltarea unor instrumente care să răspundă mai bine nevoilor I4.0 din regiunile partenere, având în vederea finanțările aferente perioadei 2021-2027.

Proiectul va aduce beneficii tuturor părților interesate din ecosistemul de inovare al fiecărei regiuni, mai precis factorilor de decizie în domeniul inovării, IMM-urilor care utilizează soluțiile I4.0, furnizorilor de servicii I4.0, universităților și centrelor CDI.

Parteneri:

 • ERNACT (IE)
 • Universitatea Ljubljana (SL)
 • Agenția de Sprijin pentru Afaceri (BG)
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (RO)
 • Centrul pentru Inovare și Afaceri (PT)
 • Universitatea de Științe Aplicate Hof (DE)
 • Guvernul Regional Cantabria (ES)
 • Parcul de Inovare Biel (CH)

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Interreg Europe 2014-2020. A debutat în 1 august 2019 și se va derula pe o perioadă de 42 de luni, iar bugetul alocat pentru Regiunea Vest este de 97.000 EUR.

Buget total proiect - 1.6 milioane euro

Program de finanțare - INTERREG EUROPE 2014-2020

Durata - 42 luni (cu începere de la 1 august 2019)

Website-ul proiectului: https://www.interregeurope.eu/digitalregions/

 

PROIECTE ÎNCHEIATE

CINEMA - Industrii creative pentru noile economii urbane în Regiunea Dunării 

Revitalizarea zonelor urbane, în special a zonelor interioare, este o provocare cheie pentru coeziunea socială și competitivitatea în Regiunea Dunării. Multe zone din interiorul orașelor suferă de dezertare ca urmare a transformării industriale, a schimbării obiceiurilor consumatorilor, suburbanizării etc.

Obiectivul principal al proiectului CINEMA este de a îmbunătăți condițiile cadru pentru industriile creative și regenerarea urbană în Regiunea Dunării, prin dezvoltarea și testarea de modele, instrumente și servicii inovatoare, bazate pe acțiuni de colaborare și inițiere între industria creativă și sectoarele economiei urbane, precum retail-ul și afacerile mici.

Parteneriatul CINEMA va acționa ca un motor de politici pentru îmbunătățirea dialogului transnațional și a cooperării la nivel instituțional și politic, în special în rândul municipalităților și administrației orașelor din Regiunea Dunării.

Parteneriatul proiectului este format din municipalități, agentii pentru dezvoltare regională, organizații de suport pentru afaceri, IMM-uri, ONG-uri și universități care își propun:

 • să dezvolte trei planuri pentru a sprijini formarea noilor centre și restructurării vechilor economii urbane, care să răspundă provocărilor de mediu și sociale ale Regiunii Dunării, precum revitalizarea clădirilor abandonate și pustii ale orașelor;
 • dezvoltarea instrumentelor și serviciilor pentru organizațiile de suport pentru afaceri și factorii de decizie de politică în vederea îmbunătățirii capacităților de inovare în industria creativă și economia urbană, cu un accent pronunțat pe start-up-uri;
 • instrumente-pilot pentru a aduce spiritul creativ și inovarea în sectoarele economiei urbane și a inițializa cinci proiecte de colaborare intersectorială și crearea a trei centre de sprijin al industriilor creative;
 • construirea unei rețele durabile de actori cheie în dezvoltarea urbană;
 • pregătirea unui set de recomandări de politici transnaționale, inclusiv opt planuri de acțiune locală.

Durata: iulie 2020 – decembrie 2022.

Programul de finanțare: Programul Transnațional Dunărea

http://www.interreg-danube.eu/

Valoarea proiectului: 2.249.073,50 euro valoarea totală, din care cofinanțarea Uniunii Europene reprezintă 1.911.712,48 euro. ADR Vest are un buget de 146.071 euro, din care contribuția ERDF reprezintă 124.160,35 euro, cofinanțarea națională 18.989,23 euro, iar contribuția proprie - 2,921,42 euro.

Parteneri de proiect:

 • Camera de Comerț și Industrie din Slovenia (Partener Lider)
 • Creative Industry Košice, ONG, SLOVACIA
 • Agenția pentru Sprijinirea Dezvoltării Regionale Košice, SLOVACIA
 • Stuttgart Media University, GERMANIA
 • Corporația pentru Dezvoltare Economică din Regiunea Stuttgart, GERMANIA
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Urbane Ljubljana, SLOVENIA
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, ROMÂNIA
 • Municipiul Reșița, ROMÂNIA
 • Studio Komplekt, BULGARIA
 • Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, AUSTRIA
 • CIMA Consulting and Management LLC, AUSTRIA
 • Municipiul Gabrovo, BULGARIA
 • Orașul Leonding, AUSTRIA
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Backa, SERBIA
 • Orașul Sombor, SERBIA
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord, MOLDOVA
 • Primăria Bălți, MOLDOVA

Parteneri strategici asociați:

 • Administrația regională Plovdiv, BULGARIA
 • Orașul Novi Sad - Administrația orașului pentru cultură, SERBIA
 • Municipalitatea Kamnik SI, SLOVENIA
 • Regiunea autonomă Košice, SLOVACIA
 • Orașul Linz, AUSTRIA

Website-ul proiectului: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cinema

DEVISE - IMM-uri din tehnologia digitală în sprijinul Strategiilor Regionale de Specializare Inteligentă

Proiectul finanțat prin programul Interreg Europe 2014 - 2020, cu un buget de 1.6 millioane de euro și cu participarea a 10 regiuni partnenere, desfasurandu-se pe perioada 1 Iunie 2018-30 Nov 2022.

Acesta urmărește să răspundă actualei provocări cu care se confruntă 10 regiuni europene pentru a debloca și a exploata potențialul pe care IMM-urile din tehnologia digitala îl au pentru a favoriza competitivitatea celorlalte IMM-uri care aparțin unor sectoare incluse în strategiile Regionale de Specializare Inteligentă.

Obiectiv: Până în 2021, DEVISE va sprijini creșterea cu 15% a numărului de IMM-uri din tehnologia digitală care să permită competitivitatea în celelalte sectoare strategice prin intermediul unor instrumente de politici îmbunătățite.

Proiectul DEVISE este susținut prin următoarele ACTIVITĂȚI și OUTPUTS specifice:

 • dezvoltarea a 10 planuri de acțiune regionale care vor ajuta factorii de decizie să îmbunătățească eficacitatea instrumentelor de politici pe care le gestionează;
 • facilitarea generării unei transformări digitale regionale prin parteneriat între regiuni, factori de decizie, organizații de sprijinire a afacerilor, centre educaționale și IMM-uri din domeniul digital și din sectoarele de specializare inteligenta.

Pentru atingerea acestor obiective, DEVISE reunește 10 parteneri din 10 regiuni ale UE:

ERNACT (Irlanda), Adunarea Regiunilor Nord si Vest (Irlanda), Agentia Regională Vest (Romania), Guvernul Regional Cantabria (Spania), Agenția de Dezvoltare Fomento San Sebastian (Spania), Asociația Agențiilor de Business (Bulgaria), Universitatea de Științe Aplicate din Seinajoki (Finlanda), Consiliul Districtual din Derry și Strabane (UK), Technopole din Laval Mayenne (Franța), Camera de Comerț Voka-Flandra (Belgia).

Website-ul proiectului: https://www.interregeurope.eu/devise/  

MonitorRIS3 - schimbul de experiență în mecanismul de monitorizare, indicatori și metodologii destinate îmbunătățirii politicilor și instrumentelor în contextul Strategiilor Regionale de Specializare Inteligentă

MonitoRIS3 este un proiect finanțat prin programul Interreg Europe 2014 - 2020, cu un buget de 1.3 millioane de euro și cu participarea a 6 partneri.

Strategiile Regionale de Specializare Inteligentă (RIS3), au fost dezvoltate în ultimii ani, fiind o condiționalitate ex-ante pentru punerea în aplicare a fondurilor structural. Acestea se confruntă cu provocarea privind MONITORIZAREA. Obiectivul principal al proiectului este de a facilita îmbunătățirea implementării politicilor privind fondurile structurale conectate la RIS3, prin promovarea schimbului de experiență și a învățării privind strategiile de monitorizare a acestor instrumente în cadrul unui consorțiu de actori relevanți din regiunile participante. Proiectul MONITORIS3 este susținut prin următoarele ACTIVITĂȚI și OUTPUTS specifice:

 • o mapare interregională a strategiilor de monitorizare RIS3 la nivel interregional (pe 9 instrumente de politică preselectate): Analiza "Stay of play" la nivel regional în rândul partenerilor la începutul proiectului.
 • procesul de învățare a politicilor interregionale prin intermediul a 8 seminare interregionale tematice în jurul a 4 grupuri de lucru pentru a organiza cele 9 instrumente de politică abordate, cu implicarea activă a stake-holderilor.
 • selecția celor mai bune practici (BBPP) și procesul peer-to-peer (7 vizite de studiu) pentru a asigura cea mai bună introducere a BBPP selectate de fiecare regiune și, astfel, pentru a facilita schimbul.
 • 6 planuri regionale de acțiune privind monitorizarea RIS3 elaborate pe baza practicilor selectate care urmează să fie transferate fiecărei regiuni în jurul celor 9 instrumente politice selectate.

Pentru atingerea acestor obiective, MONITORIS3 reunește 6 parteneri din 6 regiuni ale UE și 1 partener consultativ cu competențe în implementarea și / sau monitorizarea RIS3:

Agenția de Inovare din Galitia (Spania), Agenția de Dezvoltare Regională din Dubrovnik (Croatia), Agenția de Dezvoltare Regională Veneto (Italia), Consiliul Județean Nordland (Norvegia), Comisia de Dezvoltare a Regiunii Norte (Portugalia) și Agenția Națională de Inovare (Portugalia).

Website-ul proiectului: https://www.interregeurope.eu/monitoris3/

NICHE - Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative în sectorul agroalimentar este finanțat în cadrul Programului Interreg Europe, cu un buget de 1,3 milioane de euro și o durată de 4 ani

Regiunile partenere în proiect sunt: Regiunea Vest din România – coordonator proiect, Regiunea Border din Irlanda, Regiunea Irlanda de Nord din Marea Britanie, Regiunea Tartu din Estonia, Regiunea South Ostrobothnia din Finlanda, Regiunea Kujawasko-Pomorskie din Polonia și Regiunea Creta din Grecia.

Proiectul NICHE este construit în jurul similitudinilor și potențialului de inovare existent al regiunilor participante. Principalii factori care care au contribuit la crearea acestui parteneriat sunt:

 • importanța sectorului alimentar în cadrul dezvoltării socio-economice regionale;
 • determinarea creșterii nivelului actual al cercetării și inovării în sectorul alimentar, ca modalitate de a raspunde la cererea actuală și datorata potențialului său de creștere inteligentă deja identificat și reflectat în Strategiile regionale de specializare inteligentă (RIS3) a partenerilor;
 • o voință în procesul de învățare și schimbul de experiență cu alte regiuni europene care se confruntă cu provocări și oportunități similare;
 • necesitatea de a pune în aplicare instrumentele corecte care sa contribuie la dezvoltarea sectorului alimentar bazat pe consolidarea capacității de cercetare și inovare existente în aceste regiuni.

Obiectivul proiectului este de a facilita noi oportunități de afaceri în sectorul agroalimentar, bazate pe inovare, cunoștiințele acumulate la nivelul regiunilor partenere și pe resursele de specializarea inteligentă ale acestora.

Principala activitate a proiectului va consta în stabilirea unor ecosisteme eficiente pentru inovare și dezvoltarea unor planuri de acțiune care au ca scop creșterea capacității de inovare a sectorului agroalimentar.

Implementarea proiectului se va face cu sprijinul actorilor din piața agroalimentară (companii private sau de stat, autorități publice locale și regionale, universități și centre de cercetare, organizații neguvernamentale) din cele șapte regiuni partenere. Acești actori vor avea posibilitatea, prin implicarea în proiect și participarea în cadrul unor schimburi de experiență, să își dezvolte competențele, să implementeze modele de producție mai eficiente, să-și îmbunătățească stategiile de marketing și distribuție sau chiar să își dezvolte noi tipuri de servicii sau modele de afaceri.

Proiectul „NICHE - Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative în sectorul agroalimentar" a fost conceput ca răspuns la nevoia Regiunii Vest de a dezvolta sectorul agroalimentar, nevoie sesizată ca urmare a studiilor făcute pentru întocmirea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest.

Website-ul proiectului: http://www.interregeurope.eu/niche/

 

iEER - Sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin politici la nivel regional

iEER este un proiect finanțat prin Programul Interreg Europe 2014 – 2020, cu un buget de 2,3 milioane de euro și care reunește 10 regiuni din Europa. Inițiat în principal din regiuni care au obținut de-a lungul timpului statutul de Regiuni Antreprenoriale Europene, proiectul iEER se adresează provocărilor pe care autoritățile regionale le întâmpină în creșterea eficienței Fondurilor Structurale dedicate tinerilor antreprenori. Aceste provocări se referă la lipsa competențelor antreprenoriale atât ale autorităților locale și regionale, cât și a instituțiilor de studii superioare, la alocarea de resurse inegale în zonele centrale și cele periferice ale UE sau la accesul limitat la finanțare.

Prin schimbul de bune practici, în perioada 2016-2018, iEER va elabora măsuri și politici regionale eficiente de îmbunătățire a ecosistemelor antreprenoriale regionale printr-o implicare a principalilor actori cum ar fi instituțiile de învățământ superior, sectorul public și cel privat, precum și utilizatorii finali din regiunile partenere.

Vor fi organizate 5 vizite de studiu și 3 conferințe, deschise tuturor regiunilor europene. Ca produs final, iEER va reuni aceste experiențe comune pentru dezvoltarea unei platforme de consultare / evaluare, care poate pune la dispoziție cele mai bune practici pentru ecosistemele antreprenoriale regionale din Europa.

Proiectul este implementat în strânsă colaborare cu Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene și Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri din cadrul Comisiei Europeane.

Parteneri:

Consiliul Regional Helsinki-Uusimaa (Coordonator proiect) si Universitatea de Stiinte Aplicate (Helsinki-Uusimaa), Institutul de Tehnologie TRALEE (Comitatul Kerry), Universitatea de Stiinte Aplicate Brandenburg (Land Brandenburg), Autoritatea Regionala Marche, North France Innovation Development (Hauts-de-France), Asociatia Locala Guvernamentala a Irlandei de Nord, Regiunea Sud din Danemarca, Guvernul Regional din Valencia, Voievodatul Pomerania de Vest din Polonia si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest din Romania.

Website-ul proiectului: http://www.interregeurope.eu/iEER/

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia