AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. Primariile au depus proiecte...

Primariile au depus proiecte pentru reabilitarea scolilor din Regiunea Vest

08/05/2014

Agentia pentru
Dezvoltare Regional
a Vest (ADR
Vest), in calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Regio-Programul
Operational
Regional (Regio-POR) in Regiunea Vest, anunta incheierea perioadei
pentru depunerea proiectelor in vederea ob
tinerii de
finan
tare nerambursabila in cadrul
celui de-al doilea apel de proiecte al domeniului major de interven
tie 3.4 Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea
şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesionala continuaalRegio-Programul Operational
Regional
.

Astfel, pana in data limita pentru depunerea
cererilor de finantare (5 mai 2014), in Regiunea Vest
au fost depuse spre finan
tare 40 de proiecte cu o valoare a finantarii
nerambursabile de 27,51 milioane euro
.
Dintre acestea, 38 de proiecte cu o
valoare a finan
tarii nerambursabile de 27,20 milioane euro se afla in etapa de
evaluare
iar 2 proiecte cu o valoare
a finan
tarii nerambursabile de 0,31 milioane euro au fost respinse. In consecinta, finantarea
nerambursabil
a solicitata in Regiunea Vest - in cadrul celui de-al doileaapel
de proiecte - depaseste cu 51,13%
alocarea regional
a.

Lista
proiectelor depuse spre finan
tare in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte, locul de implementare al
acestora si stadiul lor sunt prezentate
pe pagina web a ADR Vest, la sectiunea
POR 2007 - 2013/Proiectele depuse in cadrul Regiunii Vest in cadrul POR
2007-2013 (http://www.adrvest.ro/attach_files/situatia%20proiectelor%20depuse%20la%20nivelul%20Reg%20Vest_07.05.2014.pdf).

Organizarea celui de-al doilea apel de
proiecte in cadrul domeniului major de interventie 3.4 a venit ca urmare
a realocarii de fonduri nerambursabile din cadrul Programului Operational Sectorial Mediu si a Programului Operational Sectorial Transport.
Ca urmare a acestei realocari (din Fondul European pentru Dezvoltare Regionalasi din Bugetul de stat) -
de 17,88 milioane euro pentru Regiunea Vest si 172,95 milioane euro la
nivel national - a fost lansat cel de-al doilea apel de proiecte in data de 12
martie 2014, avand ca termen limita pentru depunerea cererilor de finantare data de 5 mai 2014.

Solicitantii eligibili pentru finantare, conform prevederilor
din Ghidul Solicitantului, au fost Unitaţile administrativ-teritoriale (administraţii publice locale) si parteneriatele
dintre unitaţile
administrativ-teritoriale şi
unitaţi de invatamant pre-universitar de stat ce isi desfasoara activitatea in imobile aflate in domeniul public
al acestora. Acest al doilea apel de proiecte a fost dedicat solicitanţilor care,
in calitate de autoritate contractanta, aveau incheiat un contract de lucrari pentru activitatea ce face obiectul cererii
de finantare si care
propun proiecte ce vizeaza reabilitarea,
modernizarea si echiparea infrastructurii
educa
ţionale
pre-universitare
sau crearea şi dezvoltarea de campusuri preuniversitare.

Evaluare
proiectelor depuse spre finan
tare se va face de catre expertii ADR
Vest iar prioritizarea acestora in vederea obtinerii
finantarii
nerambursabile va fi realizata la nivel national, de
catre
Autoritatea de Management a Programului Operational
Regional, in functie de punctajul obtinut de
proiecte in urma evaluarii - nu conform principiului
„primul venit, primul servit”. Prioritizarea se va face dupa cum
urmeaza:

 •   daca
  valoarea solicitata a
  tuturor cererilor de finanţare
  admise la finanţare in
  regiune va fi mai mare decat alocarea financiara regionala, se
  va efectua un clasament al acestora, in funcţie
  de punctajul obţinut.
  Clasamentul astfel obţinut
  va reprezenta ordinea de admitere la finanţare
  in regiune, pana la epuizarea
  alocarii regionale
 •   proiectele admise, dar care depaşesc alocarea regionala, vor
  intra intr-o faza de
  prioritizare la nivel naţional,
  in funcţie de punctaj şi vor
  putea intra la finanţare in
  masura fondurilor ramase
  neacoperite din alte regiuni.

***

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia