AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

AXA 1 - Promovarea transferului tehnologic

AP1 PI1.1 OS 1.2 Cresterea gradului de inovare a IMM prin implementarea unui model conceptual inovativ în domeniile de specializare inteligentă regionale

Apel nr. 1 – în consultare publica până la data de 20.03.2020, ora 14.00

 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia