AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Sprijin financiar pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice aferente viitoarelor proiecte strategice de infrastructură finanțate din fonduri europene în Regiunea Vest - apelul 2

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest a publicat Metodologia de selecție […]

Mai mult
Ghidul de finanțare pentru Eficiență energetică - Clădiri rezidențiale (grant), lansat în consultare publică

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de […]

Mai mult
ADR Vest a lansat pagina de Facebook a Programului Regional Vest 2021-2027

Pentru a veni în întâmpinarea potențialilor beneficiari și a tuturor […]

Mai mult
Webinar de consultare publică pentru Apelul 2 al PR Vest dedicat microîntreprinderilor

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. POR 2014-2020 – Lansare...

POR 2014-2020 – Lansare apel proiecte - P.I. 8.3.C (apel 3) - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil „copii”

02/07/2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de OI pentru POR 2014-2020 vă comunică că Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) a publicat in data de 1 iulie 2020 Ghidul specific aferent Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru grupul vulnerabil „copii” – apelul 3.

Apelul este de tip necompetitiv, iar procesul de evaluare, selecție și contractare se va baza pe principiul „primul venit, primul servit”.

Alocarea financiara națională este de 66,98 mil. euro (FEDR + contrapartida națională).

Solicitanții de finanțare sunt furnizorii de servicii sociale, publici și privați, care dețin centre de plasament ce urmează a fi închise. Aceștia pot încheia parteneriate cu:

 • Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public aflate în subordinea UAT şi care desfăşoară activităţi în domeniul social.
 • Entitați de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale, conform legislaţiei aplicabile în vigoare:
  1. asociaţii şi fundaţii, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România,
  2. unităţi de cult/structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România şi constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii constituite de culte.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare se referă la:

 • construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată copiilor
 • construcţia/reabilitarea/modernizarea/dotarea de case de tip familial pentru copii

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 1.000.000 euro. 

Perioada de depunere este 01 august 2020, ora 12:00 – 01 decembrie 2020, ora 12:00.

 Ghidul specific poate fi consultat aici: https://adrvest.ro/grup-vulnerabil-copii-apel-3/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia