AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ – Instrucțiune nouă pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
25 de ani de dezvoltare regională în România, celebrați la Timișoara

20 de miliarde de euro este suma care a fost […]

Mai mult
ADR Vest vine cu Programul Tranziție Justă în județul Hunedoara! Împreună pentru un mediu de afaceri activ în județul Hunedoara!

Investim în dezvoltarea afacerilor și crearea de noi locuri de […]

Mai mult
Consultare publică, PTJ: „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – lista codurilor CAEN neeligibile

Anexă nouă publicată la ghidul solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. POR 2014-2020 – Lansare...

POR 2014-2020 – Lansare apel proiecte - P.I. 8.3.C (apel 3) - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil „copii”

02/07/2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de OI pentru POR 2014-2020 vă comunică că Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) a publicat in data de 1 iulie 2020 Ghidul specific aferent Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru grupul vulnerabil „copii” – apelul 3.

Apelul este de tip necompetitiv, iar procesul de evaluare, selecție și contractare se va baza pe principiul „primul venit, primul servit”.

Alocarea financiara națională este de 66,98 mil. euro (FEDR + contrapartida națională).

Solicitanții de finanțare sunt furnizorii de servicii sociale, publici și privați, care dețin centre de plasament ce urmează a fi închise. Aceștia pot încheia parteneriate cu:

 • Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public aflate în subordinea UAT şi care desfăşoară activităţi în domeniul social.
 • Entitați de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale, conform legislaţiei aplicabile în vigoare:
  1. asociaţii şi fundaţii, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România,
  2. unităţi de cult/structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România şi constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii constituite de culte.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare se referă la:

 • construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată copiilor
 • construcţia/reabilitarea/modernizarea/dotarea de case de tip familial pentru copii

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 1.000.000 euro. 

Perioada de depunere este 01 august 2020, ora 12:00 – 01 decembrie 2020, ora 12:00.

 Ghidul specific poate fi consultat aici: https://adrvest.ro/grup-vulnerabil-copii-apel-3/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia