AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. POR 2014-2020: Corrigendum la...

POR 2014-2020: Corrigendum la Ghidul specific aferent Axei prioritare 9 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

06/04/2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat, în data de 03.04.2020, Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urbanPrioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Corrigendumul a fost aprobat prin Ordinul nr.1387/2.04.2020 al Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Conform sintezei modificărilor, schimbările/ completările aduse sunt la nivelul următoarelor secțiuni:

  • Preambul
  • Secțiunea 2.4 - Care este valoarea minimă eligibilă a unui proiect și maximă eligibilă a unui pachet de proiecte?
  • Secțiunea 2.7 - Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentelor apeluri de proiecte?
  • Sectiunea 4.2 - Criterii de verificare a proiectului
  • Anexa 1 - Formularul Cererii de finanţare

Forma consolidată a Ghidului specific, precum și sinteza modificărilor, pot fi consultate pe site-ul programului www.inforegio.ro și pe site-ul ADR Vest, la link-ul:  https://adrvest.ro/pi-9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii-dlrc/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia