AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Fonduri europene pentru piste de biciclete, trotuare noi și vehicule electrice, prin Programul Regional Vest, în municipiul Caransebeș

Un nou proiect contractat în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027: […]

Mai mult
PS: Finanțări active pentru investiții în laboratoarele de microbiologie ale unităților sanitare publice

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. POR 2014-2020: A fost...

POR 2014-2020: A fost aprobat Ghidul Solicitantului pentru Centrele comunitare integrate

05/12/2019

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 a publicat, în data de 03.12.2019, Ghidul Solicitantului – Condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/1/7 regiuni” din cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi socialePrioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţiObiectivul specific 8.2 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operaţiunea B - Centre comunitare integrate.

Suma alocată Regiunii Vest prin acest apel este de 2,48 milioane euro.

Apelul se adresează solicitanţilor de finanţare care se regăsesc pe Lista celor 139 de comunităţi cu tip de marginalizare peste medie și severă, care se regăsesc în cadrul Anexei 14 la Ghid, precum şi parteneriatelor între acestea şi alte UAT și/ sau orice alte autorități/ instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.

Din Regiunea Vest pot depune cereri de finanțare unitățile administrativ-teritoriale din cele 11 localități cu tip de marginalizare peste medie şi severă, după cum urmează:

Investițiile eligibile în cadrul acestui apel se referă la construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate, definite conform Hotărârii de Guvern  nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară. 

Investițiile finanțate vor contribui la creșterea accesului la serviciile de asistență medicală comunitară furnizate integrat cu cele sociale și educaționale, după caz, a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, definite conform OUG nr. 18/ 2017.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 10.000 de euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 100.000 de euro.

Apelul de proiecte va fi de tip necompetitiv, cu un termen limită de depunere de 6 luni.

Depunerea cererilor de finanțare se va face utilizând sistemul electronic MySMIS. Proiectele se vor putea depune începând cu data de 20 ianuarie 2020, ora 12.00, şi până la data de 20 iulie 2020, ora 12.00.

Versiunea aprobată a Ghidului specific, care conține informații referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, precum și o descriere a etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor, poate fi consultată pe site-ul programului - www.inforegio.ro și pe site-ul ADR Vest, accesând link-ul  https://adrvest.ro/axa-prioritara-8-dezvoltarea-infrastructurii-de-sanatate-si-sociale/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia