AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Arhiva

În cadrul sesiunilor de informare care preced contractarea, ADR Vest, în calitate deOrganism Intermediar pentru POR 2007 – 2013, oferă tuturor beneficiarilor informaţii despre procedura de avizare a materialelor de informare şi publicitate. Avizarea materialelor de informare şi publicitate realizate de către beneficiarii de finanţare prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007-2013 se realizează de către Direcţia de Resurse Umane şiComunicare din cadrul ADR Vest.

***

Beneficiarii îşi asumă întreaga responsabilitate asupra conţinutului materialelor. Avizul acordat de ADR Vest – în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 este un aviz de conformitate cu regulile de identitate vizuală, şi se acordă strict din punct de vedere al conformităţii cu regulile de identitate vizuală.

Înainte de transmiterea materialelor de informare şi publicitate spre avizare, beneficiarii trebuie să citească cu atenţie precizările Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional Regional 2007 - 2013.

Pentru materialele de informare şi publicitate realizate în cadrul proiectelor finanţate prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007-2013, solicitarea de avizare se transmite prin e-mail şi pe fax (nu e necesar să fie transmise şi prin poştă), în atenţia:

Direcţiei Resurse Umane şi Comunicare
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
e-mail: office@adrvest.ro
tel./fax: : +40-256-49 19 81, +40-256-49 19 23        

Solicitarea de avizare trebuie transmisă ADR Vest cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea si utilizarea materialelor.

Solicitarea trebuie fie însoţită de următoarele informaţii:

  • Subiect: cerere de avizare materiale de informare şi publicitate
  • Titlul complet al proiectului
  • Codul SMIS al proiectului
  • Denumirea completă a instituţiei care transmite solicitarea
  • Numele, funcţia şi coordonatele (telefon, fax, e-mail) persoanei de contact
  • Numărul şi denumirea materialelor pentru care se cere avizul de conformitate cu regulile de identitate vizuală

Răspunsul privind avizarea sau neavizarea materialelor de informare si publicitate este dat beneficiarului in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

***

În cazul neavizării materialelor, ADR Vest poate realiza observaţii sau poate solicita clarificări, iar beneficiarul este obligat să pregătească şi să transmită spre avizare un material corectat.

Avizul de conformitate se acordă doar pentru acele materiale menţionate în solicitarea transmisă. Orice alt material transmis ulterior cererii de avizare iniţiale va necesita o solicitare de avizare separată.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia