AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Fonduri europene pentru piste de biciclete, trotuare noi și vehicule electrice, prin Programul Regional Vest, în municipiul Caransebeș

Un nou proiect contractat în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027: […]

Mai mult
PS: Finanțări active pentru investiții în laboratoarele de microbiologie ale unităților sanitare publice

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Un nou apel de proiecte lansat în cadrul Programului Sănătate, pentru investiții în oncologie

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
PTJ: Proiecte în valoare de aproape 700 de milioane de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara!

Nu mai puțin de 58 de proiecte au fost depuse […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Planul de Dezvoltare Regionala...

Descarca Planul de Dezvoltare Regionala 2007-2013 versiunea mai 2007
Agenţia pentru Dezvoltare Regională deţine un rol deosebit de important în cadrul procesului de programare regională, în sensul că este instituţia abilitată să elaboreze, în parteneriat cu actorii din Regiunea Vest şi partenerii de la nivel naţional, Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 al Regiunii Vest (PDR Vest 2007 - 2013).

Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 din Regiunea Vest este documentul de planificare strategică al Regiunii Vest, elaborat într-un larg parteneriat, care are ca scop orientarea şi stimularea dezvoltării economice şi sociale la nivel regional pentru perioada de programare 2007 – 2013. Planul de Dezvoltare Regională are rolul de a orienta dezvoltarea regiunii în perioada 2007 – 2013 şi de a fundamenta accesul Regiunii Vest la Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene. De asemenea, priorităţile prevăzute în Strategia Regiunii Vest sunt compatibile cu domeniile de intervenţie stabilite în cadrul Programelor Operaţionale din România.

Punctul de plecare al Planului de Dezvoltare Regională 2007 – 2013 al Regiunii Vest l-a constituit PDR 2004–2006 care a fost actualizat în conformitate cu noile realităţi economice şi sociale din Regiunea Vest. Pentru elaborarea Analizei Socio-Economice a Regiunii Vest, s-a pornit de la actualizarea datelor statistice cuprinse în Analiza Socio-Economică 2004-2006, proces realizat cu sprijinul Direcţiei Regionale de Statistică. In cadrul proiectului de Twinning pe care Regiunea Vest l-a derulat cu Regiunea Cantabria din Spania, au fost realizate evaluarea impactului de mediu, respectiv evaluarea ex-ante a PDR Vest 2007-2013.

Având în vedere coordonatele spaţiale şi teritoriale, în stabilirea axelor strategice de intervenţie, s-au luat în considerare următoarele documente cu caracter strategic elaborate la nivel local sau regional: Strategia de Inovare Regională, Documentele Comune de Programare România – Serbia şi România - Ungaria, Planurile de Amenajare a Teritoriului si Strategiile de Dezvoltare din fiecare judeţ, Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic, Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială, Planul Regional de Acţiune pentru Mediu si Strategia Euroregiunii DCMT.

PDR Vest cuprinde: Analiza socio-economică a Regiunii Vest, Analiza SWOT şi Strategia de Dezvoltare Regională. Analiza socio-economică urmăreşte să realizeze un diagnostic obiectiv şi realist al situaţiei Regiunii Vest. Analiza SWOT sintetizează datele statistice furnizate de analiza socio-economică, identificând principalele puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări din Regiunea Vest. Strategia de Dezvoltare Regională a Regiunii Vest a fost elaborată respectând principiul parteneriatului şi având la bază Analiza socio-economică a regiunii şi Analiza SWOT.

Pe parcursul procesului de elaborare al PDR Vest 2007-2013, documentul a fost supus în permanenţă consultării publice, fiind îmbunătăţit cu propunerile primite.

În data de 2 martie 2006, Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013, Regiunea Vest, a fost aprobat în cadrul întâlnirii Comitetului Regional pentru Elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Vest 2007-2013. De asemenea, documentul a fost aprobat în cadrul şedinţei Consiliul de Dezvoltare Regională din data de 21 martie 2006, devenind astfel documentul oficial de planificare strategică la nivelul Regiunii Vest pentru perioada 2007 – 2013.

În prezent Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a demarat un nou proces de reactualizare a Planului de Dezvoltare Regională 2007-2013, Regiunea Vest, în conformitate cu evoluţia datelor statistice şi a situaţiei economico - sociale din regiune.

În cadrul procesului de elaborare şi actualizare a PDR Vest 2007 - 2013, rolul parteneriatului este esenţial, fiind necesară implicarea unui număr cât mai mare de parteneri relevanţi la nivel regional şi local, aceştia aducându-şi aportul atât la diagnosticarea situaţiei reale din regiune şi a problemelor existente, cât şi la formularea priorităţilor de dezvoltare şi pregătirea unor proiecte concrete care se vor implementa în perioada 2007 – 2013 în Regiunea Vest.

ADR Vest supune din nou consultării publice Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013, Regiunea Vest. În acest context vă rugăm să analizaţi documentul şi să ne transmiteţi propunerile dumneavoastră de îmbunătăţire a acestuia.

Pentru orice informaţii suplimentare şi pentru transmiterea informaţiilor solicitate în format electronic, vă rugăm să o contactaţi pe domnişoara Alina Muzicaş, pe adresa de e-mail alina.muzicas@adrvest.ro sau la tel./fax: 0256/491981, 491923.

PDR Vest 2007 – 2013 are următoarea structură:

Analiza socio-economică a Regiunii Vest:

CAPITOLUL I. CARACTERISTICILE REGIUNII VEST
CAPITOLUL II. POPULAŢIA ŞI FORŢA DE MUNCĂ
CAPITOLUL III. POTENŢIALUL INFRASTRUCTURII REGIUNII VEST
CAPITOLUL IV. SITUAŢIA ECONOMICĂ A REGIUNII VEST
CAPITOLUL V. DEZVOLTARE URBANĂ
CAPITOLUL VI. SPAŢIUL RURAL ÎN REGIUNEA VEST
CAPITOLUL VII. CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU ÎN REGIUNEA VEST
CAPITOLUL VIII. EGALITATEA DE ŞANSE
CAPITOLUL IX. SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ
CAPITOLUL X. DISPARITĂŢI INTRAREGIONALE

Analiza SWOT a Regiunii Vest

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Vest

Cuprins PDR Vest.pdf
Capitolul I Caracteristicile Regiunii Vest.pdf
Capitolul II Populatia si forta de munca.pdf
Capitolul III Infrastructura.pdf
Capitolul IV Situatia economica.pdf
Capitolul V Dezvoltarea spatiului urban.pdf
Capitolul VI Spatiul rural.pdf
Capitolul VII Calitatea factorilor de mediu.pdf
Capitolul VIII Egalitatea de sanse.pdf
Capitolul IX Societatea Informationala.pdf
Capitolul X Disparitati intraregionale.pdf
Analiza SWOT.pdf
Strategia de dezvoltare.pdf
Prezentare Plan de Dezvoltare Regionala Vest 2007 - 2013

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia