AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Peste 50 de proiecte depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara

Participare semnificativă a sectorului privat din județul Hunedoara la primul […]

Mai mult
Ghid publicat: Lansare Apel de selecție a beneficiarilor de servicii suport pentru digitalizare, destinat IMM-urilor prin intermediul EDIH DIGIVEST

Consorțiul DIGIVEST, format din ADR Vest (lider de proiect), Clusterul Regional Tehnologia Informațiilor […]

Mai mult
PS, un nou ghid publicat: Investiții în oncologie – dotare laboratoare genetică și anatomie patologică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Programul Sănătate: trei noi ghiduri de finanțare lansate, cu un buget de 78 de milioane de euro, pentru proiecte etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. Peste 40 de milioane...

Peste 40 de milioane de euro pentru IMM-uri, prin Programul Regional Vest. A fost lansat ghidul final - Sprijin pentru IMM-uri

23/02/2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027, a publicat Ghidul solicitantului de finanțare pentru apelul de proiecte aferent Intervenției Regionale 1.3 B – Sprijin pentru IMM-uri. Apelul se adresează IMM-urilor din Regiunea Vest, după cum urmează:

 • Microîntreprinderilor cu locația de implementare în mediul urban sau stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural;
 • Întreprinderilor mici și mijlocii, cu locația de implementare în mediul urban sau rural, inclusiv în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural.

 Alocarea lansată este de 41,25 milioane euro, iar depunerea proiectelor se va face între 01 august 2024, ora 12:00 și 31 august 2024, ora 12:00.

 Valoarea minimă și maximă nerambursabilă a unui proiect depinde de domeniul pentru care se solicită finanțare:

 • pentru codurile CAEN de producție - valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 300.000 euro și maximum 4.000.000 euro;
 • pentru codurile CAEN de servicii - valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1.000.000 euro.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minimum:

a) Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional:

 • 30%din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici, respectiv 40% pentru întreprinderile mijlocii care au locația de implementare în județul Hunedoara;
 • 40%din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici, respectiv 50% pentru întreprinderile mijlocii care au locația de implementare în județul Caraș-Severin;
 • 50%din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici, respectiv 60% pentru întreprinderile mijlocii care au locația de implementare în județele Arad sau Timiș;

b) Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de minimis:

 • 10%din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru întreprinderile care au locația de implementare în județele Hunedoara sau Caraș-Severin;
 • 17%din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru întreprinderile care au locația de implementare în județul Arad;
 • 24%din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru întreprinderile care au locația de implementare în județul Timiș.

Tipologiile de activități eligibile constau în: 

Investiții inițiale finanțabile prin ajutor de stat regional:

A. Construirea/extinderea de infrastructuri: spații de producție de tip construcție industrială și spații pentru prestări servicii,

B. Investiții în infrastructuri în care se vor desfășura activități de agrement și fitness, servicii de educație fizică și sport, conexe, complementare sau auxiliare serviciilor de cazare exclusiv în stațiunile turistice atestate: locuri de joacă amenajate pentru copii, terenuri de sport, piscine, spa-uri, saune, parcuri de aventură/tematice, baze pentru tratament balnear etc.,

C. Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică – activitate obligatorie - și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, respectiv:

 1. Achiziționarea de instalații/echipamente specifice care incorporează tehnologii avansate,  susțin industrializarea automatizată  și inovarea și  introducerea acestora în procesul de  producție și/sau prestare a serviciilor.
 2. Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, destinate strict utilizării pentru investiția finanțată.
 3. Achiziționarea de instalații/echipamente pentru desfășurarea de activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice.

D. Investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe, care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate.

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:  

E. Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de activitatea finanțată.

F. Activități de implementare a procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății, etc.

G. Alte activități eligibile în cadrul proiectului: activități aferente serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, organizarea procedurilor de achiziții, întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă, întocmirea auditului financiar al proiectului, activitatea de informare și publicitate, activități derulate pentru achitarea cotelor legale.

Proiectele trebuie să cuprindă în mod obligatoriu investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional.

Pentru pregătirea proiectelor în vederea depunerii cererii de finanțare, solicitantul de finanțare are la dispoziție o perioadă cuprinsă între 22.02.2024, data publicării ghidului solicitantului de finanțare și 31.07.2024.

Versiunea aprobată a Ghidului solicitantului de finanțare, inclusiv anexele la acesta pot fi accesate aici.

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să contactați Biroul de HelpDesk din cadrul ADR Vest: telefon/ fax: 0256-491.923, e-mail: helpdesk@adrvest.ro.

Vă reamintim că toate informațiile legate de Programul Regional Vest 2021-2027 sunt disponibile pe site-ul web al programului, www.vest.ro,  iar noutăți în timp real regăsiți și pe pagina de Facebook a programului.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia