AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Fonduri europene pentru piste de biciclete, trotuare noi și vehicule electrice, prin Programul Regional Vest, în municipiul Caransebeș

Un nou proiect contractat în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027: […]

Mai mult
PS: Finanțări active pentru investiții în laboratoarele de microbiologie ale unităților sanitare publice

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Nota de clarificare in...

Nota de clarificare in atentia potentialilor solicitanti de finantare in cadrul POR 2007-2013

18/04/2008

Agentia
pentru Dezvoltare Regionala Vest

informeaza ca Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ºi Locuintelor,
in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational
Regional 2007-2013,
a emis o nota de clarificare in atentia
potentialilor solicitanti de finantare pentru domeniile de interventie 2.1,
3.1, 3.3. ºi 5.2 din cadrul Programul Operational Regional 2007-2013

Avand
in vedere prevederile legislative cu privire la modalitatea de constituire a Asociatiilor
de Dezvoltare Intercomunitara,
la solicitarea avizului Consiliului
tehnico-economic aferent studiului de fezabilitate/documentatiei
de avizare a lucrarilor de interventii, precum ºi cele referitoare la detinerea
cu chirie a imobilului asupra caruia se propun lucrari de interventie redam mai
jos un set de clarificari privind aceste aspecte.

Astfel,
in cazul domeniilor de interventie 2.1 Reabilitarea
si modernizarea retelei de drumuri judetene si strazi urbane - inclusiv
constructia / reabilitarea ºoselelor de centura;
3.1 "Reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastructurii serviciilor de sanatate
; 3.3 "Imbunatatirea dotarii cu
echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de
urgenta”
; 5.2 "Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale ºi creºterea
calitatii serviciilor turistice”
, care au in
categoria de solicitanti eligibili Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara,
pentru depunerea unei cereri de finantare in cadrul Programului
Operational Regional, aceste asociatii se vor constitui cu respectarea prevederilor
Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata.
Se vor aplica prevederile articolului 13
alineatul (1) ºi (2) din Legea 215/2001 cu privire la structurile de conducere
ale asociatiilor de dezvoltare
intercomunitara : "Asociatiile de dezvoltare intercomunitara
sunt conduse de un consiliu de administratie compus din reprezentanti ai unitatilor
administrativ-teritoriale componente, desemnati de consiliul local sau de consiliul
judetean, la propunerea primarului, respectiv a preºedintelui consiliului
judetean, precum ºi la propunerea consilierilor locali sau judeteni, dupa caz.
Consiliul de administratie este condus de un preºedinte ales cu votul majoritatii
membrilor sai”.

In
ceea ce priveºte avizul Consiliului tehnico-economic aferent studiului de
fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, avand in
vedere prevederile legale in vigoare, acest aviz va fi prezentat numai daca
acesta este eliberat in baza unor reglementari interne ale autoritatilor administratiei
publice locale. Atat Grila de verificare a conformitatii administrative,
Lista de verificare a cererii de finantare cat ºi Opisul, se vor
modifica in consecinta.

XXX

In
cazul domeniului major de interventie 3.4 “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea ºi echiparea infrastructurii
educationale preuniversitare, universitare ºi a infrastructurii pentru formare
profesionala continua"
in situatia in care
solicitantul detine cu chirie imobilul asupra caruia se propun lucrari de
interventie, se pot propune spre finantare numai activitati prevazute prin
articolul 11 al Legii nr. 50/1991 republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii.

Documentele
ce reglementeaza toate aceste clarificari pot fi consultate in varianta lor
electronica aici.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia