AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Atelier de lucru pentru firmele din Regiunea Vest

Proiectul Digital Regions aduce împreună opt regiuni europene cu interese […]

Mai mult
Prelungire termen pentru depunerea de proiecte

Vești bune pentru cei interesați de Axa Prioritară 9 - […]

Mai mult
Măsuri în domeniul achizițiilor publice ca urmare a creșterii prețurilor la materialele de construcție – OG nr. 15 / 2021

În data de 31 august 2021 a fost publicată în […]

Mai mult
A fost publicat Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 2 și 3 pentru întreprinderile de economie socială de inserție din cadrul Axei prioritare 9, PI 9.1 - (DLRC)

Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a publicat în data de 18.07.2021, Corrigendumul nr. […]

Mai mult
Arhiva

Nota de clarificare in atentia potentialilor solicitanti de finantare in cadrul POR 2007-2013

18/04/2008

Agentia
pentru Dezvoltare Regionala Vest

informeaza ca Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ºi Locuintelor,
in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational
Regional 2007-2013,
a emis o nota de clarificare in atentia
potentialilor solicitanti de finantare pentru domeniile de interventie 2.1,
3.1, 3.3. ºi 5.2 din cadrul Programul Operational Regional 2007-2013

Avand
in vedere prevederile legislative cu privire la modalitatea de constituire a Asociatiilor
de Dezvoltare Intercomunitara,
la solicitarea avizului Consiliului
tehnico-economic aferent studiului de fezabilitate/documentatiei
de avizare a lucrarilor de interventii, precum ºi cele referitoare la detinerea
cu chirie a imobilului asupra caruia se propun lucrari de interventie redam mai
jos un set de clarificari privind aceste aspecte.

Astfel,
in cazul domeniilor de interventie 2.1 Reabilitarea
si modernizarea retelei de drumuri judetene si strazi urbane - inclusiv
constructia / reabilitarea ºoselelor de centura;
3.1 "Reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastructurii serviciilor de sanatate
; 3.3 "Imbunatatirea dotarii cu
echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de
urgenta”
; 5.2 "Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale ºi creºterea
calitatii serviciilor turistice”
, care au in
categoria de solicitanti eligibili Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara,
pentru depunerea unei cereri de finantare in cadrul Programului
Operational Regional, aceste asociatii se vor constitui cu respectarea prevederilor
Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata.
Se vor aplica prevederile articolului 13
alineatul (1) ºi (2) din Legea 215/2001 cu privire la structurile de conducere
ale asociatiilor de dezvoltare
intercomunitara : "Asociatiile de dezvoltare intercomunitara
sunt conduse de un consiliu de administratie compus din reprezentanti ai unitatilor
administrativ-teritoriale componente, desemnati de consiliul local sau de consiliul
judetean, la propunerea primarului, respectiv a preºedintelui consiliului
judetean, precum ºi la propunerea consilierilor locali sau judeteni, dupa caz.
Consiliul de administratie este condus de un preºedinte ales cu votul majoritatii
membrilor sai”.

In
ceea ce priveºte avizul Consiliului tehnico-economic aferent studiului de
fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, avand in
vedere prevederile legale in vigoare, acest aviz va fi prezentat numai daca
acesta este eliberat in baza unor reglementari interne ale autoritatilor administratiei
publice locale. Atat Grila de verificare a conformitatii administrative,
Lista de verificare a cererii de finantare cat ºi Opisul, se vor
modifica in consecinta.

XXX

In
cazul domeniului major de interventie 3.4 “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea ºi echiparea infrastructurii
educationale preuniversitare, universitare ºi a infrastructurii pentru formare
profesionala continua"
in situatia in care
solicitantul detine cu chirie imobilul asupra caruia se propun lucrari de
interventie, se pot propune spre finantare numai activitati prevazute prin
articolul 11 al Legii nr. 50/1991 republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii.

Documentele
ce reglementeaza toate aceste clarificari pot fi consultate in varianta lor
electronica aici.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia