AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Grădiniță nouă, teren de minifotbal și loc de joacă în Lugoj, prin Regio-Programul Operațional Regional

Două contracte noi de finanțare au fost semnate în această […]

Mai mult
Lista cu rezultatele evaluării candidaturilor depuse

Ca urmare a finalizării procesului de evaluare a candidaturilor depuse […]

Mai mult
Investiții noi la Lugoj. Căminul cultural din Măguri va fi reabilitat și dotat cu bani europeni

Contractul de finanțare, în valoare de 728.000 lei (dintre care […]

Mai mult
Programul Regional Vest 2021-2027 a fost lansat oficial, cu ajutorul unei holograme, în fața a aproape 200 de invitați

Până în 2029, ADR Vest și-a propus să ajungă la […]

Mai mult
Arhiva
  1. Prima pagina
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Noi ghiduri specifice publicate...

Noi ghiduri specifice publicate spre consultare publică

14/06/2017

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, vă informează că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat spre consultare publică următoarele ghiduri specifice:

  • Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 10Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 1 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii” – consultare publică până la data de 28.06.2017.
  • Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”- apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)- consultare publică până în data de 23 iunie 2017.
  • Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 5Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, apelul dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) - consultare publică până în data de 27 iunie 2017;
  • Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 1Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST)consultare publică până în data de 27 iunie 2017.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail regio@mdrap.ro, până la datele menționate mai sus.

Ghidurile specifice sunt disponibile pe site-ul programului www.inforegio.ro si pe site-ul ADR Vest: www.adrvest.ro, la sectiunea  POR 2014-2020/ Ghiduri de finanțare: https://adrvest.ro/apeluri-in-consultare-publica/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia