AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Roreg.eu – noutăți despre activitatea și proiectele Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România

Informații despre activitatea și proiectele Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională […]

Mai mult
Acţiuni de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus – Instrucţiunea AMPOR 173/2020

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate […]

Mai mult
Pachetul privind finanțele digitale: o nouă abordare pentru a încuraja inovarea în beneficiul consumatorilor și al întreprinderilor

Măsuri esențiale pentru sprijinirea redresării economice a UE: Comisia Europeană […]

Mai mult
Comisia salută finalizarea sistemului de garanții pentru un instrument SURE în valoare de 100 de miliarde de euro

Comisia salută finalizarea sistemului de garanții pentru un instrument SURE […]

Mai mult
Arhiva

Noi ghiduri specifice publicate spre consultare publică

14/06/2017

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, vă informează că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat spre consultare publică următoarele ghiduri specifice:

  • Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 10Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 1 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii” – consultare publică până la data de 28.06.2017.
  • Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”- apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)- consultare publică până în data de 23 iunie 2017.
  • Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 5Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, apelul dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) - consultare publică până în data de 27 iunie 2017;
  • Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 1Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST)consultare publică până în data de 27 iunie 2017.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail regio@mdrap.ro, până la datele menționate mai sus.

Ghidurile specifice sunt disponibile pe site-ul programului www.inforegio.ro si pe site-ul ADR Vest: www.adrvest.ro, la sectiunea  POR 2014-2020/ Ghiduri de finanțare: https://adrvest.ro/apeluri-in-consultare-publica/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia