AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

POR Vest 2021-2027 în consultare publică

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Autoritate de Management pentru […]

Mai mult
Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: „Susțin complet procesul de regionalizare a fondurilor europene”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a făcut o […]

Mai mult
Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020, trimisă spre reexaminare

Președintele României, Klaus Iohannis, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea […]

Mai mult
Programul Operațional Regional (POR) Vest 2021-2027, apreciat de Comisia Europeană

Aprecierile pozitive din partea reprezentanților Comisiei Europene pentru gradul de maturitate al POR […]

Mai mult
Arhiva

Noi ghiduri specifice publicate spre consultare publică

14/06/2017

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, vă informează că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat spre consultare publică următoarele ghiduri specifice:

  • Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 10Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 1 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii” – consultare publică până la data de 28.06.2017.
  • Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”- apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)- consultare publică până în data de 23 iunie 2017.
  • Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 5Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, apelul dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) - consultare publică până în data de 27 iunie 2017;
  • Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 1Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST)consultare publică până în data de 27 iunie 2017.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail regio@mdrap.ro, până la datele menționate mai sus.

Ghidurile specifice sunt disponibile pe site-ul programului www.inforegio.ro si pe site-ul ADR Vest: www.adrvest.ro, la sectiunea  POR 2014-2020/ Ghiduri de finanțare: https://adrvest.ro/apeluri-in-consultare-publica/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia