AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. Noi finanțări europene, atrase...

Noi finanțări europene, atrase prin Regio-POR 2014-2020, în localitățile din Regiunea Vest

21/02/2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest - Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea Vest și primăriile din localitățile Ciacova (Timiș), Călan, Petrila (Hunedoara), Ineu și Vinga (Arad) au semnat astăzi, 21 februarie 2019, contracte de finanțare în valoare totală de aproape 7 milioane de euro, destinate eficientizării energetice a clădirilor publice și rezidențiale, precum și îmbunătățirii infrastructurii educaționale.

În județul Hunedoara, proiectele contractate vizează atât zona publică, prin reabilitarea termică a Centrului de Sănătate Multifuncțional Petrila - Spitalul de Urgență Petroșani, cât și zona rezidențială, prin eficientizarea energetică a unor blocuri de locuințe din orașele Petrila și Călan. Este vorba despre:

 •  Lucrări de intrevenție la Spitalul de Urgență Petroșani – Structura Centru de Sănătate Multifuncțional Petrila din Orașul Petrila, Județul Hunedoara, în scopul creșterii eficienței energetice”

Investiția cuprinde: izolarea termică a fațadei și a planșeelor, termo-hidroizolarea terasei, repararea acoperișului și a sistemului de colectare a apelor meteorice, reabilitarea instalației de distribuție a agentului termic și apei calde/ modernizarea sistemului de încalzire, înlocuirea instalației de iluminat, lucrări de reparații și consolidare a clădirii.

Este prevăzută, de asemenea, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, din surse regenerabile - panouri solare termice si electrice, pompe de căldură, centrale termice pe biomasă.

Valoarea totală a proiectului este de 3.474.168,52 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile - 3.018.532,54 lei. Perioada de implementare este de 22 de luni.

 •  „Eficientizare termică clădiri rezidențiale oraș Petrila etapa V” - creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie pentru 56 de gospodării - bl. 7, str. 8 Martie.
 •  „Eficientizare termică clădiri rezidențiale oraș Petrila etapa VII”. Proiectul va însemna un consum redus de energie pentru 59 de gospodării - blocul nr. 52, str. 8 Martie.
 •  „Eficiență energetică în sectorul rezidențial, orașul Călan, județul Hunedoara”. În urma implementării proiectului, vor rezulta 565 de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie: blocurile nr. 14 și 16 - str. Independenței, bl. nr. 1, 2, 3, 4, 6 - str. Ovid Densușianu, bl. nr. A1 - str. Traian.

Sunt prevăzute diferite tipuri de intervenții, în funcție de necesități: izolarea termică a fațadelor (înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie termoizolantă, închiderea balcoanelor), termo-hidroizolarea acoperișurilor și reparații, repararea/ înlocuirea instalațiilor de distribuție a apei reci și/ sau colectoarelor de canalizare menajeră și/ sau pluvială din subsol, înlocuirea corpurilor de iluminat din spațiile comune cu unele cu eficiență energetică ridicată, tip LED, crearea unor facilități pentru persoanele cu dizabilități etc.

Valoarea totală a celor trei proiecte pentru zona rezidențială (județul Hunedoara) este de 18.519.888,66 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile - 10.104.024,25 lei.

În județul Arad, un alt proiect contractat este „Creșterea eficienței energetice la clădirile publice - Sediu Primărie și Casa de Cultură în orașul Ineu”.

Sunt prevăzute: lucrări de reabilitare termică a anvelopei, izolarea termică a planşeelor, reabilitarea termică a sistemului de încălzire, a sistemului de furnizare a apei calde de consum și a instalației de iluminat.

De asemenea, investiția cuprinde realizarea unei instalații de încălzire cu panouri radiante în infrarosu (plasme termice) alimentate de la surse regenerabile - panouri fotovoltaice, precum și instalarea unui lift exterior.

Valoarea totală a proiectului este de 4.227.777,98 lei, din care finanțare nerambursabilă - 3.361.258,08 lei.

***

Proiectele beneficiază de finanțare prin Regio-POR 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul de locuințe, Operațiunile A și B.

Grădinițe noi sau reabilitate prin Regio-POR 2014-2020

Alte două proiecte, contractate în județele Timiș și Arad, se referă la construirea, respectiv reabilitarea și extinderea unor grădinițe.

Este vorba despre:

 •  „Demolare clădire existentă și construire grădiniță cu program normal și prelungit în orașul Ciacova,  județul Timiș”
 •  „Desființare clădire anexă și reabilitare, extindere și dotare Grădința Local I Vinga, comuna Vinga, jud. Arad”

Proiectul care are ca beneficiar Primăria Ciacova prevede construirea unei grădinițe cu o capacitate de 80 de locuri, cu toate dotarile și echipamentele necesare.

În urma demolării unei clădiri existente, va fi edificată o grădiniță cu o suprafață construită desfășurată de 886,00 mp, cu toate utilitățile, dotările și echipamentele necesare.

Valoarea totală a proiectului este de 2.754.916,68 lei, din care 2.680.701,28 lei finanțare nerambursabilă. Perioada de implementare este de 19 luni.

Proiectul care are ca beneficiar Primăria Vinga cuprinde: reabilitarea grădiniței (consolidare, reabilitare termică, refacere finisaje, înlocuire tâmplărie, recompartimentare interioară), extindere (prin demolarea anexei), crearea unei săli multifuncționale și a unei zone destinate personalului, refacerea instalațiilor, asigurarea utilităților (racord canalizare, branșament gaze naturale), amenajări exterioare (alei, spații verzi, locuri de joacă, trotuare, împrejmuire), montarea unui sistem antiefracție prin monitorizare video, dotarea cu mobilier etc.

Valoarea totală a investiției este de 3.210.809,52 lei, din care 2.284.449,85 lei finanțare nerambursabilă. Perioada de implementare - 31 de luni.

Proiectele sunt finanțate în cadrul Axei prioritare 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiții 10.1.A. Învăţământ antepreşcolar şi preşcolar – creșe și grădinițe.

***

La nivelul Regiunii Vest, în cadrul Regio - POR 2014-2020, au fost contractate până în prezent 387 de proiecte, în valoare totală de 474,71 milioane euro, din care 381,87 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile.

***

Pentru informaţii suplimentare, nu ezitați să ne contactaţi – telefon/fax: 0256 – 491.981/ 0256 – 491.923; e-mail: office@adrvest.ro.

 

 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia