AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Moment istoric pentru România. Regiunea Vest devine prima din țara noastră cu un Program Operațional Regional propriu, avizat de Guvern și trimis la Comisia Europeană

Guvernul României a avizat astăzi Programul Operațional Regional al Regiunii […]

Mai mult
2,73 miliarde de euro din PNRR pentru dezvoltarea localităților

Începând de luni, 16 mai, autoritățile publice locale vor putea […]

Mai mult
Sesiuni de instruire în Regiunea Vest pentru autorități publice locale

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în parteneriat cu Asociația Agențiilor […]

Mai mult
Consultare Minighiduri POR Vest 2021-2027: investiții private
Mai mult
Arhiva
  1. Prima pagina
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Microîntreprinderile din Regiunea Vest...

Microîntreprinderile din Regiunea Vest mai pot depune proiecte spre finanțare până în luna ianuarie a anului 2017

16/12/2016

Microîntreprinderile din Regiunea Vest pot obține finanțare europeană nerambursabilă prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, prioritatea de investiții 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. 27,56 milioane euro sunt disponibile, în cadrul acestui apel de proiecte, la nivelul Regiunii Vest.

Primul pas pentru obținerea finanțării nerambursabile este depunerea proiectelor pentru care se doresc fondurile europene. Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest - în calitatea sa de Organism Intermediar pentru POR în Regiunea Vest - invită microîntreprinderile să depună proiectele până în data de 27 ianuarie 2017.

 Perioada pentru depunerea proiectelor, de către microîntreprinderi, este în plină desfășurare – aceasta a început în data de 27 iulie 2016, la ora 12:00, și are ca termen limită data de 27 ianuarie 2017, la ora 12:00. Până în data de 14 decembrie 2016 au fost depuse 93 proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de 14,49 milioane euro (52,58% din alocarea financiară regională).

Pentru a putea obține fonduri nerambursabile în cadrul POR 2014-2020, microîntreprinderile trebuie să asigure o cofinanțare de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru fiecare proiect iar cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis, de 200.000 euro.

Valoarea eligibilă a unui proiect trebuie să fie de minimum 25.000 euro (echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data lansării apelului de proiecte).

Proiectele trebuie să vizeze tipuri de activități precum:

  • construirea, modernizarea, extinderea de spații pentru producție sau pentru prestare de servicii;
  • dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Locul de implementare al acestora trebuie să fie în mediul urban.

Apelul de proiecte este de tip competitiv – adică proiectele vor primi finanțare în funcție de punctajele obținute în cadrul etapei de evaluare și în limita alocării financiare. Cererile de finanțare pot fi depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Ghidul specific (varianta actualizată), publicat în 13 octombrie 2016, poate fi consultat pe pagina web a ADR Vest la https://adrvest.ro/microintreprinderi/. De asemenea, documentul poate fi descărcat și de pe pagina web a programului: www.inforegio.ro.

***

Microîntreprinderile, definite conform Legii 346/2004, sunt întreprinderi care au un număr mediu de salariaţi mai mic decât 10 şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro (echivalent în lei).

***

Informații despre POR 2014-2020, prioritatea de investiții 2.1 și Ghidul solicitantului pot fi consultate pe pagina web a ADR Vest, www.adrvest.ro, precum și pe site-ul programului, www.inforegio.ro

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia