AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. Licitatia deschisa de proiecte...

Licitatia deschisa de proiecte pentru Axa prioritara 1 a POR 2007-2013, sub-domeniul "Poli de crestere”

09/12/2008

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest informeaza ca in data de 8 decembrie
2008
a fost lansata oficial licitatia deschisa cu depunere continua
de Planuri integrate ºi proiecte, pentru Axa prioritara 1 "Sprijinirea
dezvoltarii durabile a oraºelor - poli urbani de creºtere"
a
Programului Operational Regional 2007-2013, domeniul major de interventie 1.1
"Planuri integrate de dezvoltare urbana"
, sub-domeniul Poli de
creºtere".
 

 

In Regiunea Vest, aceasta cerere
deschisa este adresata doar municipiului Timiºoara, care se incadreaza in
categoria polilor de creºtere
,
conform Hotararii de Guvern nr. 998/2008 cu completarile ºi modificarile
ulterioare.  

 

Alocarea financiara indicativa pentru Regiunea Vest, aferenta
sub-domeniului "Poli de creºtere" este de 70,49 milioane Euro (Fondul
European pentru Dezvoltare Regionala ºi cofinantare de la bugetul de stat).

 

Astfel, in municipiul Timiºoara se vor
finanta, pe baza unui plan integrat de dezvoltare, proiecte individuale care
vizeaza:

 • reabilitarea infrastructurii urbane ºi imbunatatirea serviciilor
  urbane, inclusiv transportul urban (infrastructura publica urbana,
  transport ºi mobilitatea populatiei, patrimoniu cultural mondial (UNESCO),
  national ºi local, din mediul urban);
 • dezvoltarea
  durabila a mediului de afaceri;
 • reabilitarea
  infrastructurii sociale.

Ghidul
Solicitantului

include atat informatii ºi instructiuni asupra modului de completare a Cererii
de finantare, cat ºi modele standard recomandate, inclusiv formularul Cererii
de finantare, criteriile de eligibilitate, criteriile de evaluare ºi selectie
care vor fi aplicate tuturor cererilor de finantare, precum ºi descrierea
procesului de evaluare ºi selectie.  

Ghidul Solicitantului pentru sub-domeniul "Poli de creºtere”poate fi
consultat in versiunea sa electronica aici.

 

 

 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia