AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Legislatie - Romania

Legislatie generala privind Dezvoltarea Regionala

ORDIN nr. 1147 din 13 noiembrie 2014 - pentru modificarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011

ORDIN nr. 1914/2014 - privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014

ORDIN nr. 785/2014 - pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014

ORDIN nr. 444/837/2015 - privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64/2009 - privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

LEGEA nr. 141/2014 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

ORDIN nr. 820/18.03.2010 - pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, a Contractului de garantare şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în cadrul Programului de sprijin

ORDIN nr. 1347/02.10.2014 - privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 820/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, a Contractului de garantare şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în cadrul Programului de sprijin

RECTIFICARE 47_2014 ref modif OUG 66_2011 nereguli

ORDIN Nr. 1023/756/993 din 30 iunie 2014

Hotărârea de Guvern nr. 332 din 23 aprilie 2014 - privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

ORDIN nr. 1654/960/1356 din 15.09.2014 - pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare", în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" a Programului operaţional regional 2007 - 2013

ORDIN nr. 336/128/634 din 11 martie 2014 - privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare", în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" a Programului operaţional regional 2007 - 2013

ORDIN Nr. 490 din 8 aprilie 2014 - pentru modificarea punctului 5 al articolului 11 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013

ORDIN Nr. 491 din 8 aprilie 2014 - pentru modificarea literei e) a articolului 9 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013

ORDIN nr. 117 din 17 martie 2014 - pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari" aferentă operaţiunii 1.1.a) "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - întreprinderi mari" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"

Ordonanţa de Urgenta nr. 9 din 26 februarie 2014 - pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

ORDIN nr. 31 din 3 februarie 2014 - privind publicarea schimbului de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2013 şi, respectiv, la Luxemburg la 20 decembrie 2013, care constituie Acordul dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii pentru modificarea Memorandumului de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor în vederea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene în România între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012

ORDIN nr. 2502 din 30 decembrie 2013 - pentru modificarea unor acte privind ajutorul de minimis

Hotărârea de Guvern nr. 946/2006 - privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale

Hotărârea de Guvern nr. 989 din 11 decembrie 2013 - pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale

ORDIN nr. 3783 din 23 decembrie 2013 - pentru modificarea art. 19 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013

ORDIN nr. 506 din 10 aprilie 2014 - pentru modificarea art. 12 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013

ORDIN Nr. 261 din 3 martie 2008 - privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

ORDIN nr. 1869/1227/2013 - pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului fondurilor europene nr. 326/94/2013 privind asigurarea necesarului de finanţare al Autorităţilor de management

ORDIN nr. 326/94/2013 - privind asigurarea necesarului de finanţare al Autorităţilor de management

ORDIN nr. 2116 din 19 noiembrie 2007 – Republicat - privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul Operational Asistenta Tehnica

ORDIN nr. 1191 din 19 noiembrie 2014 - pentru aprobarea Instrucţiunii aferente Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

ORDIN nr. 1190 din 19 noiembrie 2014 - pentru modificarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013

ORDIN nr. 1120 din 15 octombrie 2013 - privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

Ordin nr. 592/1283 din 28 iunie 2013 - pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

ORDIN nr. 543/2366/1446/1489/1441/879 din 4 iunie 2013 - pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice

ORDIN nr. 3245 din 21 octombrie 2013 - privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.544/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

ORDIN nr. 2544 din 30 august 2013 - pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

Ordonanţa de Urgenţă nr. 14 din 17 iulie 2013 - privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

Ordonanţa de Urgenţă nr. 50 din 29 mai 2013 - privind reglementarea unor măsuri fiscale

ORDIN nr. 923/437/567 din 15 martie 2013 - pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

Ordinul comun al MDLPL nr.910/ 2007 şi al MEF nr.1742/2007 - pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” în cadrul axei prioritare „ Îmbunatăţirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013

Hotărârea de Guvern nr. 43 din 13 februarie 2013 - privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

Ordonanţa de Urgenţă nr. 96 din 22 decembrie 2012 - privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

Ordonanţa de Urgenţă nr. 6 din 13 februarie 2013 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

Hotărârea de Guvern Nr. 1160 din 27 noiembrie 2012 - privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul operaţional regional

Hotărârea de Guvern Nr. 1061 din 30 octombrie 2012 - pentru modificarea anexei nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice
Hotărârea de Guvern Nr. 363 din 14 aprilie 2010 - privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice

ORDIN Nr. 2368/1058/1501 din 30 octombrie 2012 - privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe" din cadrul axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" a Programului operaţional regional 2007 - 2013

ORDIN Nr. 1050 din 29 octombrie 2012 - privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă"

Ordonanţa de Urgenţă Nr. 63 din 30 octombrie 2012 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Ordonanţa de Urgenţă Nr. 18 din 4 martie 2009 - privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Ordin nr. 1276 din 23 august 2012 - privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

Ordin nr. 1119 din 20 august 2012 - pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.561/2011

Ordin nr. 2561 din 21 septembrie 2011 - pentru aprobarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă

Hotărârea de Guvern nr. 955 din 4 decembrie 2013 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă

Hotărârea de Guvern nr. 797 din 31 iulie 2012 - privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă

Hotărârea de Guvern nr. 556 din 30 mai 2012 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Hotărârea de Guvern nr. 239 din 27 martie 2012 - pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor în vederea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene în România dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012

Hotărârea de Guvern nr. 240 din 27 martie 2012 - pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondială privind parteneriatul şi sprijinul pentru implementarea fondurilor structurale şi de coeziune ale UE în România şi modernizarea administraţiei publice, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012

Hotărârea de Guvern Nr. 100 din 28 februarie 2012 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi la activitatea de cadastru şi publicitate imobiliară

ORDIN Nr. 33 din 11 ianuarie 2012 - pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare"

Ordonanţa de Urgenţă nr. 78 din 21 septembrie 2011 - privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene

Hotărâre de Guvern nr. 802 din 4 august 2011 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării instrumentelor structurale

Hotărârea de Guvern nr. 261 din 3 aprilie 2012 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011

Legea nr. 142 din 18 iulie 2012 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

Legea nr. 170 din 31 mai 2013 - privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

Ordonanţa de Urgenţă nr. 22 din 23 august 2012 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 27 noiembrie 2012 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

Ordonanţa de Urgenţă nr. 66 din 29 iunie 2011 - privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

Hotărârea de Guvern nr. 875 din 31 august 2011 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

Legea nr. 105 din 15 iunie 2011 - privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"

Ordin nr. 301 din 1 iunie 2011 - privind aprobarea Metodologiei de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii finanţate din instrumente structurale

Ordin nr. 302 din 1 iunie 2011 - privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Legea nr. 31 din 19 martie 2012 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Ordonanţă de Urgenţă nr. 30 din 12 aprilie 2006 - privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Ordonanţa de Urgenţă nr. 52 din 8 iunie 2011 - pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

ORDIN nr. 942/471/653 din 19 martie 2013 - pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.360/1.938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

ORDIN nr. 1360/1938 din 20 aprilie 2011 - privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013

Ordonanţa de Urgenţă nr. 26 din 17 martie 2011 - privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare

Ordin nr. 2545 din 30/11/2010 - privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de construcţii care fac obiectul finanţării în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 92 din 13 octombrie 2010 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N.

ORDIN Nr. 2042 din 2 septembrie 2010 - pentru modificarea art. 9 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013.

ORDIN Nr. 2043 din 2 septembrie 2010 - pentru modificarea art. 12 lit. h) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013.

ORDIN Nr. 2044 din 2 septembrie 2010 - pentru modificarea art. 11 pct. 4 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013.

Hotărârea de Guvern nr. 929 din 27 noiembrie 2013 - pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale

Hotărâre de Guvern nr. 606 din 23 iunie 2010 - privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale

Ordin nr. 1966 din 8 iulie 2010 - pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

Hotărâre de Guvern nr. 588 din 23 iunie 2010 - privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 23 iunie 2010 - pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice

Hotărârea de Guvern nr. 530 din 2 iunie 2010 - pentru aprobarea Programului "Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local", implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în perioada 2010 - 2013

ORDIN Nr. 1587 din 1 iunie 2010 - privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008

Hotărârea de Guvern nr. 425 din 28 aprilie 2010 - pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.909/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a subprogramului multianual "Asistenţa tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finanţate din Programul PHARE Coeziune economică şi socială"

Ordin nr. 851 din 23 martie 2010 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

Ordin nr. 965/761 din 5 februarie 2010 pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013

Hotărârea de Guvern nr. 738 din 25 septembrie 2013 - privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010

Hotărârea de Guvern nr. 131 din 16/02/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010

Hotărârea de Guvern nr. 175 din 3 martie 2010 - privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

Legea nr. 120 din 30 iunie 2010 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

Ordonanţa de Urgenţă nr. 9 din 17 februarie 2010 - privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

Ordin nr. 185 din 4 februarie 2010 - pentru publicarea unor addendumuri la Acordul de finanţare pentru Programul Phare naţional 2005, respectiv 2006 pentru România, la acordurile de finanţare privind Programul de vecinătate 2006 - Programul de cooperare transfrontalieră a României cu Moldova, Serbia, Ucraina, Ungaria şi Bulgaria, precum şi la Acordul de finanţare Phare 2006 privind Programul de sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România

HOTĂRÂRE nr. 65 din 11 februarie 2009 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Ordin nr. 709 din 14.09.2009 - pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

Ordin nr. 2548 din 25 august 2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Ordin nr. 12 din 4 ianuarie 2010 - privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Ordonanţă nr. 11 din 26 august 2009 - privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

Legea nr. 31 din 2 martie 2010 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

Hotărârea de Guvern nr. 631 din 20 mai 2009 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

Hotărârea de Guvern nr. 1188 din 3 octombrie 2009 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

Hotărârea de Guvern nr. 1164 din 25 septembrie 2007 - privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru modernizarea intreprinderilor

Legea nr. 132 din 29 aprilie 2009 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/ 2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 161/ 2008 - privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

ORDIN nr. 2100/968/1737 din 17 iunie 2009 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

Legea nr. 48 din 20 martie 2009 - privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Legea nr. 40 din 13 martie 2009 - privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

ORDIN nr. 1389/2036 din 27 aprilie 2011 - pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" al axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013

Ordin nr. 60/406 din 4 februarie 2009 - pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" al axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013

Ordin nr.104 din 24 februarie 2009 - privind stabilirea cadrului general referitor la completarea şi semnarea declaraţiilor pentru personalul implicat în gestionarea şi implementarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013

ORDIN Nr. 6- 136 din 15 ianuarie 2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei publice naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"

HOTĂRÂRE Nr. 904 din 25 august 2010 - privind restructurarea şi reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

HOTĂRÂRE Nr. 75 din 26 ianuarie 2011 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Hotărârea de Guvern nr. 249 din 17 martie 2011 - pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Hotărârea de Guvern nr. 583 din 8 iunie 2011 - pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Hotărârea de Guvern Nr. 908 din 5 septembrie 2012 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

HOTĂRÂRE Nr. 1631 din 29 decembrie 2009 - privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Hotărâre de Guvern nr. 400 din 13 aprilie 2011 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

HOTĂRÂRE Nr. 1680 din 10 decembrie 2008 - pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

HOTĂRÂRE Nr. 1383 din 4 noiembrie 2008 - privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora

HOTĂRÂRE Nr. 1149 din 18 septembrie 2008 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională

HOTĂRÂRE Nr. 1131 din 18 septembrie 2008 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual "Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007 - 2013", şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

ORDIN Nr. 969/2722 din 29 iulie 2008 - pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

ORDIN Nr. 1848 din 14 iulie 2010 - pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica" al axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007 - 2013

ORDIN Nr. 1879/1126/1722 din 9 octombrie 2012 - pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" al axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

ORDIN Nr. 665/2604 din 15 mai 2008 - privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" al axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

HOTĂRÂRE Nr. 998 din 27 august 2008 - pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională

Hotărârea de Guvern nr. 1160 din 23 decembrie 2013 - privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

HOTĂRÂRE Nr. 753 din 16 iulie 2008 - pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

HOTĂRÂRE Nr. 958 din 20 august 2008 - pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual "Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007 - 2013", şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor

ORDIN Nr. 245/1549 din 29 februarie 2008 - privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

ORDIN Nr. 275/1446 din 4 martie 2008 - privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

HOTĂRÂRE Nr. 513 din 14 mai 2008 - pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual "Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007 - 2013", şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

ORDIN Nr. 267/1447 din 4 martie 2008 - privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

HOTĂRÂRE Nr. 491 din 14 mai 2008 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

Hotărârea de Guvern Nr. 64 din 27 februarie 2013 - pentru modificarea art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale

HOTĂRÂRE Nr. 457 din 21 aprilie 2008 - privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale

ORDIN Nr. 413 din 8 aprilie 2008 - pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

Ordin nr. 3782 din 23 decembrie 2013 - pentru modificarea art. 16 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

ORDIN Nr. 287 din 6 martie 2008 - privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

ORDIN Nr. 1878 din 20 iulie 2010 - pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operational regional 2007 - 2013

HOTĂRÂRE Nr. 248 din 5 martie 2008 - pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual "Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013", şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

ORDIN Nr. 144/580 din 7 februarie 2008 - privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

ORDIN nr. 2435/2631 din 4 noiembrie 2010 - privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013

ORDIN nr. 950 din 08/02/2011 - privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

Ordin nr. 929/730/1063 din 18 iunie 2012 - privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013

ORDIN Nr. 1.147/620 din 2 noiembrie 2007 - pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

ORDIN Nr. 185/621 din 18 februarie 2008 - pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

Ordin nr. 1726 din 15 iunie 2010 - pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013

ORDIN nr. 131 din 25 ianuarie 2012 - pentru modificarea art. 15 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013

ORDIN nr. 3417 din 26 noiembrie 2013 - pentru modificarea art. 14 şi 15 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013

ORDIN Nr. 155 din 8 februarie 2008 - privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013

ORDIN Nr. 31/503 din 17 ianuarie 2008 - pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013

ORDIN Nr. 387 din 11 februarie 2008 - privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite "Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovative", aferentă Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", axa prioritară 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", domeniul major de intervenţie 2.3 "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare", operaţiunea 2.3.1 "Sprijin pentru START-UP-urile şi SPIN-OFF-urile inovative"

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 8 din 13 februarie 2008 - pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

ORDIN nr. 183/57 din 19 decembrie 2011 - pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

ORDIN Nr. 2116 din 19 noiembrie 2007 - privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul Operational Asistenta Tehnica

ORDIN Nr. 3215 din 19 noiembrie 2009 - pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia