AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Legislatie privind organizarea regiunilor...
ORDIN nr. 31 din 3 februarie 2014 privind publicarea schimbului de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2013 şi, respectiv, la Luxemburg la 20 decembrie 2013, care constituie Acordul dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii pentru modificarea Memorandumului de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor în vederea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene în România între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012

ORDIN nr. 1869/1227/2013 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului fondurilor europene nr. 326/94/2013 privind asigurarea necesarului de finanţare al Autorităţilor de management

ORDIN nr. 326/94/2013 privind asigurarea necesarului de finanţare al Autorităţilor de management

Hotararea de Guvern nr. 512 din 24 iulie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Hotărârea de Guvern nr. 538 din 30 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

Hotărârea de Guvern nr. 43 din 13 februarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

Ordonanţa de Urgenţă nr. 6 din 13 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

Ordonanţa de Urgenţă nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

Ordin nr. 1276 din 23 august 2012 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

Hotărârea de Guvern nr. 556 din 30 mai 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Hotărârea de Guvern nr. 239 din 27 martie 2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor în vederea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene în România dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012

Hotărârea de Guvern nr. 240 din 27 martie 2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondială privind parteneriatul şi sprijinul pentru implementarea fondurilor structurale şi de coeziune ale UE în România şi modernizarea administraţiei publice, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012

Hotărârea de Guvern Nr. 100 din 28 februarie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi la activitatea de cadastru şi publicitate imobiliară

Ordonanţa de Urgenţă nr. 78 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene

Hotărâre de Guvern nr. 802 din 4 august 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării instrumentelor structurale

Ordonanţa de Urgenţă nr. 26 din 17 martie 2011 - privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare

Programul Operaţional Regional 2007-2013

Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013

Planul de dezvoltare al Regiunii Vest pe perioada 2007-2013

Regulamentul CE Nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională

Regulamentul CE Nr. 1083/2006 privind reglementările generale asupra Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European şi a Fondului de Coeziune

Regulamentul CE nr. 1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 privind reglementările generale asupra Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European şi a Fondului de Coeziune

Regulamentul CE nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene modificat prin Regulamentul nr. 1525/17.12.2007 al Consiliului

Liniile Directoare Comunitare Strategice privind Politica de Coeziune 2007-2013

Regulamentului Comisiei Europene nr. 2342/2002 de stabilire a normelor detaliate privind punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002 modificat prin Regulamentul CE nr 478/23.04.2007

Regulamentului CE Nr. 1059/2003 referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistică a unităţilor teritoriale

Regulamentul CE nr. 1137/ 2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 22 octombrie 2008 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control

Hotărârea de Guvern Nr. 64 din 27 februarie 2013 pentru modificarea art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale

Hotărârea de Guvern nr. 457 din 21 aprilie 2008 - privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale

HOTĂRÂRE Nr. 904 din 25 august 2010 - privind restructurarea şi reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Hotărârea de Guvern nr. 249 din 17 martie 2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Hotărârea de Guvern nr. 583 din 8 iunie 2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Hotărârea de Guvern Nr. 908 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

HOTĂRÂRE Nr. 1631 din 29 decembrie 2009 - privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

HG 765/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al acestuia

HG 764/2007 privind aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora

Legea nr. 315/28.06.2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare

Legea-Cadru a Descentralizării nr. 195/22.05.2006

HOTĂRÂRE Nr. 1383 din 4 noiembrie 2008 - privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia