AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Legislatie privind ajutorul de...
Hotărârea de Guvern nr. 332 din 23 aprilie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă ORDIN Nr. 490 din 8 aprilie 2014 pentru modificarea punctului 5 al articolului 11 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013

Ordin nr. 3782 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea art. 16 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

ORDIN Nr. 287 din 6 martie 2008 - privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

ORDIN Nr. 1878 din 20 iulie 2010 - pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operational regional 2007 - 2013

Hotărâre de Guvern nr. 1164 din 26 septembrie 2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

Ordin nr. 261 din 3 martie 2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013

Hotărârea de Guvern nr. 1188 din 3 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

Hotărârea de Guvern nr. 1164 din 25 septembrie 2007 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru modernizarea intreprinderilor

Ordinul nr. 261/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

Ordinul nr. 750 din 23 septembrie 2009 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

REGULAMENTUL (CE) NR. 800/2008 AL COMISIEI din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)

Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul naţional regional pentru perioada 2007-2013

Regulamentul Comisiei nr. 1998/2006 privind aplicarea Art. 87 şi 88 din Tratat la ajutorul de minimis

HG nr. 651 din 24 mai 2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006 – 2013

Hotărârea de Guvern nr. 989 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale

HG nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale

HG nr.1164 din 25 septembrie 2007 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru modernizarea intreprinderilor

Hotărâre de Guvern nr. 631 din 20 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

Legea 137 din 2007 pentru aprobarea OUG 117 din 2006

OUG 117 / 2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu completarile si modificarile ulterioare

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia