AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Fonduri europene pentru piste de biciclete, trotuare noi și vehicule electrice, prin Programul Regional Vest, în municipiul Caransebeș

Un nou proiect contractat în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027: […]

Mai mult
PS: Finanțări active pentru investiții în laboratoarele de microbiologie ale unităților sanitare publice

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Lansarea Ghidului specific Regio...

Lansarea Ghidului specific Regio – POR 8/8.1/8.3/B - Grup vulnerabil persoane cu dizabilități

06/06/2017

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), in calitate de Organism Intermediar pentru Regio-POR 2014-2020, va informeaza ca Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a aprobat in data de 31.05.2017 versiunea finala a Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferenta apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B - Grup vulnerabil persoane cu dizabilitati in cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de Investitii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, prin ordinul ministrului dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene nr. 3174/31.05.2017.

Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maximă eligibila a unui proiect porneste de la 513.000 euro (în cazul pachetului minim format din trei obiective de investitii: 2 locuinte si 1 centru de zi) si ajunge la cel mult 923.000 euro, in cazul pachetului de maxim 5 obiective de investitii (cel mult 4 locuinte protejate si un centru de zi).

Apelul national are un buget alocat de 16,65 milioane euro.

Proiectele se pot depune incepand cu data de 01.07.2017, ora 00.00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 31.12.2017, ora 24,00.

Beneficiarii eligibili sunt directiile generale de asistenta sociala si de protectie a copilului, singure sau in parteneriat cu una sau mai multe dintre următoarele: unitati administrativ-teritoriale, organizatii neguvernamentale  cu activitate in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati, acreditate ca furnizori de servicii sociale  sau/si unitati de cult acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest apel se refera la:

  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea de imobile pentru infiintarea centrelor de zi, destinate persoanelor adulte cu dizabilitati;
  • constructia/reabilitarea/modernizarea/dotarea de imobile pentru infiintarea de locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati.

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv si este destinat obiectivului de dezinstitutionalizare a persoanelor cu dizabilitati din centrele rezidentiale mari (capacitate de 120 - 200 de beneficiari) si foarte mari (capacitate de peste 200 de beneficiari), de tip vechi. In intelesul prezentului document, persoanele cu dizabilitati includ acele persoane care au deficiente fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durata, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplina si efectiva a persoanelor in societate, in conditii de egalitate cu ceilalti. Masura va contribui la inlocuirea, treptata, a vechiului sistem, institutionalizat, de protectie sociala, cu unul mai modern si care asigura cresterea nivelului de trai a beneficiarilor de servicii de protectie sociala. Noul sistem favorizeaza crearea cadrului pentru o viata independenta si pentru o mai buna integrare in comunitate a acestor tipuri de beneficiari.

***

Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS.

Ghidul specific este disponibil pe site-ul programului www.inforegio.ro si pe site-ul ADR Vest: www.adrvest.ro, la sectiunea  POR 2014-2020/ Ghiduri de finanțare: http://adrvest.ro/apeluri-lansate/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia