AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Grădiniță nouă, teren de minifotbal și loc de joacă în Lugoj, prin Regio-Programul Operațional Regional

Două contracte noi de finanțare au fost semnate în această […]

Mai mult
Lista cu rezultatele evaluării candidaturilor depuse

Ca urmare a finalizării procesului de evaluare a candidaturilor depuse […]

Mai mult
Investiții noi la Lugoj. Căminul cultural din Măguri va fi reabilitat și dotat cu bani europeni

Contractul de finanțare, în valoare de 728.000 lei (dintre care […]

Mai mult
Programul Regional Vest 2021-2027 a fost lansat oficial, cu ajutorul unei holograme, în fața a aproape 200 de invitați

Până în 2029, ADR Vest și-a propus să ajungă la […]

Mai mult
Arhiva
 1. Prima pagina
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. Lansarea apelului de proiecte...

Lansarea apelului de proiecte POR/2017/1/1.1 - Operatiunea C – Investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cerectarii-inovarii in partneneriat cu ITT

09/01/2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, vă informează că Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a emis ordinul nr. 7251/27.12.2017 de aprobare a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C/1 Axa prioritara 1, Prioritatea de Investitii 1.1, Operatiunea C – Investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii-inovarii in partneneriat cu ITT.

Apelul de proiecte are la bază prinicpiul competițional și are o alocare financiară regională de 6,49 mil. Euro.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile sau societăți cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) în parteneriat cu entitati de transfer tehnologic acreditate în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

IMM-urile pot solicita finantare pentru implementarea, in domeniul lor de activitate, a unui rezultat al cercetarii, in functie de domeniile din Anexa 2.a la Ghidul specific.

Tipurile de investitii eligibile sunt:

 1. Investitii in active corporale
 2. lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI), in limita a 40% din valoarea eligibila a proiectului;
 3. achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe. Echipamentele achizitionate trebuie sa fie strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv.
 4. achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obținerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finanțare, in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului.
 5. Investitii in active necorporale (cunostiinte tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare), strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv.
 6. Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale IMM.
 7. Investitii de dezvoltare experimentala
 8. Investitii in alte activitati de inovare
 9. Investitii in activitatile de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv aferent lunii decembrie 2017. Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis (200.000 de euro).

Cererile de finantare pot fi depuse in perioada 25.01.2018 ora 10:00 – 25.06.2018 ora 10:00, prin aplicația electronică MY SMIS.

 ***

Ghidul specific este disponibil pe site-ul programului www.inforegio.ro și pe site-ul ADR Vest: www.adrvest.ro, la secțiunea  POR 2014-2020/ Ghiduri de finanțare: https://adrvest.ro/1-1-c-imm-in-parteneriat-cu-itt/.

Ghidul specific conține informațiile referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia