AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

POR 2014-2020: Modificarea Instrucțiunii privind plata echipamentelor și/ sau a materialelor livrate și recepționate de către beneficiar pe șantier

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a emis Ordinul nr. […]

Mai mult
A fost aprobat Ghidul specific aferent AP1, PI 1.1.C - IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate […]

Mai mult
Finanţări de peste 17,6 milioane euro pentru IMM-urile din Regiunea Vest. Ultima săptămână pentru depunerea proiectelor!

Întreprinderile mici și mijlocii din Regiunea Vest au oportunitatea de […]

Mai mult
Strategia pentru dezvoltare a regiunii Vest pentru perioada 2021-2027, în consultare publică

Odată la 7 ani, Regiunea Vest elaborează o strategie pentru […]

Mai mult
Arhiva

Lansare licitatie deschisa in cadrul Programului Phare 2006 CES

29/02/2008

S-a lansat licitatia
deschisa de proiecte a
"Schemei de investitii pentru sprijinirea
initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu
” — Phare 2006 CES

Agentia
pentru Dezvoltare Regionala Vest
va informeaza ca in data de 27
februarie 2008
s-a lansat licitatia
deschisa de proiecte din cadrul Programului
Phare 2006 - Coeziune Economica ºi Sociala intitulata "Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor
sectorului public in sectoarele prioritare de mediu”
- Schema de granturi: "Investitii publice in sectoarele
de mediu”.

Incepand cu aceasta data, la sediul Agentiei
pentru Dezvoltare Regionala Vest
se pot depune proiecte ce vizeaza sectoarele
prioritare de mediu "Gestionarea deºeurilor” ºi "Gospodarirea apelor ºi a apelor uzate”.

Suma globala indicativa disponibila din cadrul Phare 2006 CES
pentru sectorul public in cadrul acestei licitatii deschise este de 36,60
milioane Euro.
Suma alocata Regiunii Vest este de 4,575 milioane Euro.

Beneficiarii eligibili in cadrul acestei scheme de
investitii carora li se va oferi sprijin financiar nerambursabil sunt autoritatile
publice locale romane din localitatile cu pana la 50.000 de locuitori
, in
vederea dezvoltarii activitatilor de investitii in sectoarele prioritare de mediu Gestionarea deºeurilor ºi
Gospodarirea apelor ºi a apelor uzate.

Sumele finantarii nerambursabile, aferente proiectelor
individuale ce pot fi finantate in cadrul programului Phare CES 2006, sunt
cuprinse intre suma minima de 100,000 Euro ºi suma maxima de 1,000,000 Euro.
Finantarea nerambursabila nu poate depaºi 90% din valoarea totala a costurilor
eligibile ale proiectului.
Diferenta trebuie sa fie acoperita din sursele
proprii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia, sau din alte surse
decat cele provenind din fondurile Comisiei Europene. Fiecare beneficiar al
finantarii nerambursabile trebuie sa contribuie cu un aport propriu de cel
putin 10%, in numerar, din bugetul proiectului. Contributia in natura nu este
considerata ca fiind cost eligibil.

Termenul
limita
pentru depunerea
cererilor de finantare este 25 aprilie 2008. Pana la aceasta data se pot
depune cereri de finantare, la sediul
ADR Vest, str. Proclamatia de la Timiºoara nr. 5, Timiºoara. Pentru
mai multe informatii ºi detalii puteti consulta Pachetul Informativ redat
in varianta sa electronica aici.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia