AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Implementarea Regio - Programul...

Implementarea Regio - Programul Operațional Regional 2014 - 2020 în Regiunea Vest la sfârșitul anului 2018

18/12/2018

Astăzi, 18 decembrie 2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest s-a întâlnit cu reprezentanții mass-mediași cu reprezentanți ai autorităților locale și regionale în vederea prezentării bilanțului anului 2018 în procesul de implementare a Regio – Programul Operațional Regional2014 - 2020la nivelul Regiunii Vest.

La acest eveniment au fost prezentate aspecte legate de stadiului implementării Regio – Programul Operațional Regional 2014 - 2020 în Regiunea Vest la finalul anului 2018, rezultatele implementării programului, precum și proiecțiile pentru perioada imediat următoare. De asemenea, au fost supuse discuției subiecte de un real interes pentru participanți precum exemplele de bune practici în implementare și problemele întâmpinate pe parcursul procesului de implementare.

Până în prezent, în Regiunea Vest, în cadrul  Programului Operațional Regional 2014 - 2020 au fost depuse 886 de proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de peste 1,15 miliarde euro. Toate aceste proiecte au fost procesate sau sunt în curs de procesare, pentru o parte din acestea fiind deja semnate contractele de finanțare. Astfel, până în prezent au fost semnate contracte de finanțare pentru 361 de proiecte, având o valoare a finanțării nerambursabile de 337 milioane euro. Alte 68 de contracte în valoare de 237 milioane eurosunt transmise către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice spre semnare și se estimează că vor fi semnate în primele două luni ale anului 2019.

Anul 2018 este primul an în care contractele POR semnate au început să producă efecte în mod consistent. În 2018 concentrarea activității a fost în zona de evaluare și contractare de proiecte finanțate din Regio - POR 2014 - 2020, dar și continuarea dialogului din anii anteriori pentru pregătirea și informarea beneficiarilor cu scopul de a depune proiecte calitative, dar și relevante pentru Regiunea Vest.

Pentru IMM-uri, pe apelurile 2.1 – Microîntreprinderi și 2.2 -  IMM-uri,  253 de firmeau semnat contracte de finanțare și beneficiază de proiecte în valoare de peste58 milioane euro. Dintre acestea, 95 de proiecteau fost deja finalizate, investițiile fiind încheiate în totalitate.  Ca tipologie, aceste proiecte au vizat zona de construire/ extindere/ modernizare spaţii de producţie/ prestare de servicii;  achiziționare mijloace fixe corporale: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier; instalații/ echipamente pentru eficiență energetică/ surse regenerabile; achiziția de active necorporale: sisteme informatice, licențe, brevete, instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii.  Cele mai notabile rezultate ar fi: crearea deja a peste 900 locuri de muncăși menținerea a peste 3.500 locuri de muncă, accesul la tehnologie de ultimă generație pentru multe din afacerile din regiune.

Prin proiectele depuse s-au acoperit și depășit alocările financiare pe majoritatea apelurilor de proiecte care au fost deschise.  Obiectivele pentru anul 2019 sunt legate de finalizarea activității de evaluare și contractare de proiecte. Obiectivul este de a ajunge la nivelul de 200% proiecte contractatela nivel de alocare regională a Regio - POR 2014 - 2020.

Mai mult, proiectele municipiilor reședință de județ din Regiunea Vest, estimate la peste 250 milioane de euro, care se așteaptă să fie depuse,  urmează să producă efecte semnificative în special în zona de dezvoltare și mobilitate urbană.

***

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest actualizează, cu frecvență săptămânală stadiul implementării Regio – Programul Operațional Regional în Regiunea Vest. Astfel, detalii suplimentare cu privire la implementarea programului în regiune se găsesc pe pagina de internet a agenției, www.adrvest.ro, la butonul POR 2014 – 2020, secțiunea Stadiul Implementării.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia