AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Ghidul specific pentru finantarea...

Ghidul specific pentru finantarea microintreprinderilor in cadrul POR 2014-2020 a fost modificat

14/10/2016

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional (POR) in Regiunea Vest, va informeaza ca in urma demersurilor Asociatiei Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala din Romania (ROREG), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), in calitate de Autoritatea de Management pentru POR, a modificat si publicat in data de 13 octombrie 2016 Ghidul solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte dedicat microintreprinderilor (2.1.A).

Astfel, cele mai importante modificari realizate in cadrul ghidului specific pentru Axa prioritara 2 Imbunataţirea competitivitaţii intreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, vizeaza:

  • posibilitatea ca proiectele respinse in cadrul etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii sa fie redepuse, doar daca se respecta termenul limita de inchidere al apelului, fiind tratate din punct de vedere procedural ca proiecte nou-depuse.

Prevederea nu se aplica si proiectelor respinse in etapa de evaluare tehnica si financiara;

  • flexibilizarea motivelor privind solicitarea de clarificari in cadrul etapei de verificare a conformitatii si eligibilitatii si de evaluare tehnica si financiara;
  • acceptarea inscrierii provizorii in cartea funciara a dreptului de proprietate, cu conditia depunerii unui extras de carte funciara cu inscrierea definitiva a dreptului respectiv cel mai tarziu in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la primirea notificarii privind demararea etapei precontractuale;
  • clarificarea modalitatii de aplicare si interpretare a incadrarii solicitantului in categoria intreprinderilor in dificultate prin revizuirea unei formule de calcul din Anexa 1.5.a – Macheta Analiza si previziunea financiara - foaia de lucru 1E - Verificarea incadrarii solicitantului in categoria intreprinderilor in dificultate;
  • completarea sectiunii 5 Procesul de evaluare, selectie si contractare a proiectelor cu referinta la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finanţate din fonduri europene.

Modificările prevăzute în cadrul ordindului MDRAP nr. 2736 din data de 13.10.2016 cu privire la etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității nu se aplică proiectelor aflate în proces de evaluare și selecție la data publicării acestora. Etapa anterior menționată se finalizează pentru aceste proiecte în condițiile prevăzute de ghidul solicitantului aflat în vigoare anterior publicării ordinului de modificare mai sus amintit. Totuși, pentru etapele procesului de evaluare și selecție, ulterioare conformității administrative și eligibilității, pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte lansat, se aplică prevederile ghidului specific modificat în data de 13.10.2016.

Astfel, in vederea depunerii cu succes a proiectelor in cadrul acestei prioritati de investitii, va recomandam sa respectati prevederile variantei actualizate a Ghidului specific.

O sinteza a modificarilor introduse la Ghidul specific, precum si Ghidul specific consolidat, se gasesc pe pagina web a ADR Vest (www.adrvest.ro), la sectiunea Finantari Europene/POR 2014-2020/Ghiduri specific/Apeluri lansate: http://adrvest.ro/microintreprinderi/. De asemenea, ghidul consolidat se afla si pe pagina web a programului - www.inforegio.ro.

Va reamintim ca termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare in cadrul acestui apel de proiecte (nr. POR 2016/2/2.1.A Microintreprinderi) este 27 ianuarie 2017.

***

Ghidul solicitantului – Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 in vigoare poate fi consultat tot pe pagina web a ADR Vest, http://adrvest.ro/ghidul-solicitantului-conditii-generale-de-accesare-a-fondurilor-in-cadrul-por-2014-2020/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia