AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PS, un nou ghid publicat: Investiții în oncologie – dotare laboratoare genetică și anatomie patologică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Programul Sănătate: trei noi ghiduri de finanțare lansate, cu un buget de 78 de milioane de euro, pentru proiecte etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Accesează Vest Design și generează materialele de comunicare pentru proiectul tău finanțat prin Programul Regional Vest!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest lansează un nou instrument în […]

Mai mult
Programul Sănătate: se prelungește perioada de depunere a proiectelor

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea...

Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de Investiție 8.1. – Obiectivul Specific 8.3 este supus consultarii publice

06/06/2016

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, vă informează că, în data de 06.06.2016, Autoritatea de Management pentru POR a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8,

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale,   Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, operaţiunea A grup vulnerabil persoane vârstnice.

În cadrul acestui apel de proiecte finanţarea se va acorda pe principiul competitivităţii, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare.

Investițiile eligibile vizează reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (clădirea cu utilităţi şi dotări), destinată persoanelor vârstnice.

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest, aferentă acestui apel de proiecte, este de 3,15 milioane euro.

Contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile este de minim 2 % .

Beneficiarii eligibili ai acestei priorități de investiții sunt furnizorii de servicii sociale și anume:

A.   Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public;

B.   Entitați de drept privat :

  • asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România
  • unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România şi constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii constituite de culte.

C.   Parteneriate între oricare dintre entitățile menționate la punctele A şi B.

Versiunea supusă consultării publice a Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru aceaste prioritați de investiții pot fi consultate pe site-ul programului: www.inforegio.ro, secțiunea Ghiduri specifice 2014-2020 și pe site-ul ADR Vest la urmatorul link: aici.

***

Eventualele observații sau comentarii la Ghidul solicitantului, se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 06 iulie 2016, ora 16.00.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia