AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. Ghidul solicitantului pentru finantarea...

Ghidul solicitantului pentru finantarea cresterii eficientei energetice a cladirilor publice a fost supus consultarii publice

29/07/2016

A fost publicat spre consultare publica ghidul solicitantului care prezinta conditiile specifice de accesare a finantarii nerambursabile prin Regio-Programul Operational Regional (Regio-POR) pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice.

Ghidul poate fi consultat pe pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest (www.adrvest.ro) - aici, sau pe pagina de internet a programului (www.inforegio.ro).

Acest ghid, supus consultarii publice de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitatea sa de Autoritate de Management pentru POR - corespunde axei prioritare 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, prioritatii de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor si operatiunii B - Cladiri publice. Prevederile acestui ghid specific se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014 – 2020”.

Perioada alocata consultarii publice este 28 iulie 2016 – 29 august 2016. In aceasta perioada, eventualele observatii sau comentarii la ghid se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro, pana la ora 16.00.

***

Alocarea aferenta Regiunii Vest pentru acest apel de proiecte este de 34,07 milioane euro.

Aceasta operatiune vizeaza sprijinirea activitatilor specifice realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice:

 • imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii,  sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare a cladirii;
 • reabilitarea si modernizarea instalatiilor pentru prepararea si transportul agentului termic, achizitionarea si instalarea echipamentelor aferente si racordarea la sistemele de incalzire centralizata, dupa caz;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termica pentru incalzire si prepararea apei calde de consum;
 • implementarea sistemelor de management energetic;
 • inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata;
 • orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea lifturilor, inlocuirea circuitelor electrice, lucrari de reparatii la fatade etc.);
 • realizarea de strategii pentru eficienta energetica (spre exemplu: strategii de reducere a dioxidului de carbon) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Beneficiarii proiectelor depuse in cadrul acestei operatiuni pot fi autoritatile publice centrale, autoritatile si institutiile publice locale si parteneriate intre aceste entitati.

Valoarea eligibila a proiectelor poate fi de minim 100.000 euro si maxim 25.000.000 euro. Contributia solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia