AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. Ghidul general al solicitantului...

Ghidul general al solicitantului pentru Regio-Programul Operational Regional a fost modificat si publicat

24/02/2017

Ghidul general al solicitantului este documentul in care sunt prevazute conditiile generale de accesare a finantarilor nerambursabile prin Regio-Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, conditii valabile pentru toate axele prioritare si prioritatile de investitii.

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene - in calitatea sa de Autoritate de Management pentru POR – a modificat si publicat, in data de 23 februarie 2017, Ghidul General al Solicitantului pentru POR 2014-2020 in varianta sa consolidata. Forma consolidata a documentului poate fi accesata de pe pagina web a ADR Vest, la sectiunea Ghiduri de finantare/Ghidul Solicitantului-conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020, precum si pe pagina web a programului, la sectiunea Ghidul Solicitantului POR 2014-2020.

Ca urmare a modificarii ghidului general, vor fi modificate si ghidurile specifice lansate in vederea corelarii acestora. Astfel, in termen de 5 zile lucratoare de la publicarea ghidului general consolidat, se vor emite ordine de modificare a prevederilor din ghidurile specifice lansate.

Principalele modificari aduse Ghidului General sunt:

 • modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale - de la 30 de zile lucratoare la 30 de zile calendaristice, pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectiva;
 • includerea situatiei in care nu se aplica mecanismul de selectie si contractare pentru apelurile competitive, respectiv atunci cand aceste apeluri sunt inchise, iar valoarea solicitata a proiectelor depuse in cadrul regiunii de dezvoltare nu acopera alocarea regionala. In acest caz, Organismele Intermediare ale POR vor putea demara etapa precontractuala pentru toate proiectele care intrunesc punctajul minim, fara a mai aplica mecanismul etapizat de selectie si contractare, ceea ce elimina premisele competititionale in apelul respectiv;
 • includerea mentiunii ca pentru toate proiectele depuse in cadrul apelurilor competitive deschise la Organismele Intermediare, pentru care s-a intrunit punctajul minim de acceptare, dar nu s-a intrunit pragul de calitate, se pot solicita documentele aferente etapei de precontractare, pe riscul solicitantului, cu privire la contractarea proiectului in urma aplicarii mecanismului descris in ghidul specific si incadrarea in alocarea regionala a proiectului;
 • pentru apelurile necompetitive, principiul primul venit, primul servit ramane aplicabil, referindu-se la blocarea sumei alocate fiecarui proiect, in functie de ordinea depunerii acestora, doar daca au fost parcurse cu succes etapele de evaluare, selectie si contractare. Totusi, parcurgerea acestor etape pentru proiectele care se incadreaza in alocarea regionala a apelului, se poate realiza fara respectarea ordinii de depunere a proiectelor. De exemplu, pot exista situatii in care, pentru unele proiecte, nu sunt necesare clarificari sau solicitantii raspund mai repede la solicitarile de clarificari decat termenul limita prevazut in Ghidul General;
 • eliminarea din textul Ghidului General a prevederilor legate de obligativitatea depunerii proiectului tehnic (PT) si sanctiunile aferente. Modificarea respectiva a fost inclusa in forma de contract aprobata prin ordinul MDRAP nr. 3170/07.12.2016, fiind omisa eliminarea prevederii din textul ghidului;
 • actualizarea formei de contract cu prevederile legale in vigoare;
 • actualizarea Modelului F – modelul orientativ al acordului de parteneriat, anexa la cererea de finantare.

Restul conditiilor si prevederilor din Ghidul General raman neschimbate.

 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia