AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PS, un nou ghid publicat: Investiții în oncologie – dotare laboratoare genetică și anatomie patologică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Programul Sănătate: trei noi ghiduri de finanțare lansate, cu un buget de 78 de milioane de euro, pentru proiecte etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Accesează Vest Design și generează materialele de comunicare pentru proiectul tău finanțat prin Programul Regional Vest!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest lansează un nou instrument în […]

Mai mult
Programul Sănătate: se prelungește perioada de depunere a proiectelor

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. GDPR chestionare

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal, așadar ADR Vest vă asigură  de  confidenţialitatea tratării datelor furnizate precum și de respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia datelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Cine suntem noi?

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (ADR Vest) cu sediul str. Gheorghe Lazăr. Nr. 14, Timișoara) este o instituţie neguvernamentală, nonprofit, de utilitate publică care funcționează în domeniul dezvoltării regionale, reglementată prin Legea nr. 315/ 2004, privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare.

ADR Vest nu folosește datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri comerciale sau în scopul obținerii de beneficii financiare ca urmare a prelucrării datelor.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

ADR Vest va prelucra informațiile dvs. de contact, cum ar fi: numele și prenumele, adresa de e-mail și denumirea organizației în cadrul căreia vă desfăsurați activitatea- dacă ni-l furnizați.

Informațiile personale de contact furnizate vor fi procesate pentru a confirma contribuțiile de bună calitate și pentru a contacta colaboratorii în caz de probleme sau neclarități referitoare la chestionare. Informațiile de contact vor fi, de asemenea, folosite pentru a transmite informații, rapoarte, resurse, evenimente și activități legate de Programul Operațional Regional.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către ADR  Vest în vederea:

  • Desfășurării de campanii de consultare, informare și conștientizare a publicului larg sau a unor categorii de public țintă definite de programe și proiecte;
  • Transmiterii de informații privind accesarea și utilizarea fondurilor europene și promovarea programelor / proiectelor gestionate de ADR Vest;
  • Soluționării  cererilor / solicitărilor;
  • Oferirii de servicii de helpdesk, seminarii de instruire (inclusiv înregistrarea la evenimentele organizate de ADR Vest);

Accesul la date și perioada de păstrare

Datele dumneavoastră  pot fi transmise în cadrul direcțiilor și departamentelor ADR Vest. Instituția noastră va acționa numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a deține anumite date cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilită de lege sau norme de lucru specifice unor proiecte europene.

ADR Vest nu transmite datele dumneavoastră terților, dar le poate pune la dispoziția autorităților și instituțiilor abilitate de lege, la solicitarea acestora în baza legii.

Datele pe care le colectăm sunt stocate în Spațiul Economic European  și sunt păstrate strict pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, pe toată durata contractuală sau până la expirarea obligațiilor contractuale, legale și a termenelor de arhivare prevăzute de legislație pentru diferitele categorii de documente.

Crearea de profiluri și procesul decizional automatizat

ADR Vest nu folosește în prelucrarea datelor cu caracter personal un proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri.  În situația în care se va utiliza un proces decizional automatizat, ADR Vest vă va informa și va respecta drepturile aferente acestui tip de prelucrare.

Care sunt drepturile persoanelor vizate și cum pot fi exercitate?

Persoanele vizate au posibilitatea de a-și exercita drepturile în condițiile prevăzute de Regulamentul UE 679 / 2016. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți contacta / notifica oricând la adresa: Str. Gheorghe Lazăr, nr. 14, Timișoara, jud. Timiș, cod poştal 300080, tel. +40 256 491 923,  fax +40 256 491 981, sau pe e-mail la adresa office@adrvest.ro sau la DPO gdpr@adrvest.ro.

În cazul în care NU mai doriți să fiți informat despre serviciile și evenimentele ADR Vest, vă rugăm să utilizați adresa  dezabonare@adrvest.ro .

Pentru orice alte informații aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în București, Sector 1 B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, cod poștal 010336) sau pe e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia