AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
Prioritatea 5 - Regiune conectată

Drumuri județene

Sprijinim creșterea conectivității și accesibilității la nivelul 
Regiunii Vest
STADIU APEL
Consultare publică încheiată
12.05.2023 - 29.05.2023, ora 12.00
Întrebări și răspunsuri consultare publică
ALOCARE FINANCIARĂ
107,74 mil. euro
VALOARE ELIGIBILĂ PROIECT
Min. 5.000.000 euro
Max. 50.000.000 euro

  

Cine poate obține finanțare

 • Unități administrativ-teritoriale (UAT) Județ din cadrul regiunii Vest, respectiv UAT Județul Arad, UAT Județul Caraș-Severin, UAT Județul Hunedoara și UAT Județul Timiș;
 • UAT Județ din cadrul regiunii Vest (lider de parteneriat), în parteneriat cu UAT Județ/e, UAT Municipiu/i, UAT Oraș/e, UAT Comună/e (membri).

  

Ce se finanțează

 • Construire/modernizare/extindere drumuri județene care asigură conectivitatea la rețeaua TEN-T, inclusiv variante ocolitoare cu statut de drum județean;
 • Măsuri și campanii de siguranță rutieră;
 • Măsuri de accesibilitate ușoară și independentă pentru persoanele cu cerințe de mobilitate speciale;
 • Aliniamente de arbori/crearea de perdele forestiere de-a lungul drumului județean, stații de încărcare pentru vehicule electrice, apărări de maluri și consolidări de versanți, investiții suplimentare pentru protecția drumului județean față de efectele generate de condiții meteorologice extreme etc.;
 • Elemente de digitalizare în transporturi;
 • Lucrări de artă de tip poduri și podețe, elemente de colectare și evacuare a apelor pluviale;
 • Construirea/modernizarea de stații și alveole;
 • Intersecțiile și racorduri la drumurile laterale;
 • Intersecții cu linii de cale ferată, pasaje, poduri sau intervenții la albiile minore, noduri rutiere, activități eligibile doar în scopul realizării conectivității la TEN-T;
 • Măsuri conexe: amenajare de parcări pe traseul DJ, accese la proprietăți, piste de biciclete cu traseu continuu și/sau coerent care deservesc DJ, iluminat treceri de pietoni, amenajare spații verzi etc.
Consultă varianta anterioară
© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia