AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Doua noi proiecte din...

Doua noi proiecte din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare — Polul de Crestere Timisoara au fost depuse la ADR Vest

16/11/2010

Agentia de Dezvoltare Regionala Vest anunta ca
inca doua proiecte din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare — Polul de Creºtere Timiºoara au fost depuse in aceasta perioada la sediul Agentiei pentru Dezvoltare
Regionala Vest. Cele doua proiecte depuse sunt:

  • ·"Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al
    Municipiului Timiºoara

  • ·"Sistem de informare ºi comunicare facil pentru cetateni

Beneficiarul celor doua proiecte este Municipiul
Timiºoara.

Proiectul "Reabilitarea spatiilor publice din
centrul istoric al Municipiului Timiºoara
” este unul dintre proiectele
majore incluse in Planul Integrat de Dezvoltare — Polul de Creºtere Timiºoara.

Proiectul vizeaza reabilitarea ºi modernizarea
infrastructurii rutiere ºi tehnico-edilitare, amenajarii peisagistice ºi a
dotarilor aferente spatiilor publice din centrul istoric al oraºului, si anume:
4 piete (Piata Unirii, Piata Libertatii, Piata Sfantu Gheorghe, Piata Þarcului)
ºi 10 strazi (Str. Sergent C-tin Muºat, Str. Vasile Alecsandri — pe tronsonul
dintre Piata Unirii ºi Piata Libertatii, Str. Lucian Blaga — tronsonul dintre
Piata Libertatii ºi Piata Huniade, Str. Florimund Mercy, Str. Francesco
Grisselini, Str. Radu Negru, Str. Fara Nume, Str. General Praporgescu, Str.
Enrico Carusso, Str. Eugeniu de Savoya), in vederea stimularii dezvoltarii
socio-economice durabile ºi a creºterii atractivitatii ºi calitatii vietii
locuitorilor din Polul de Creºtere Timiºoara. In acest sens se doreºte reorganizarea
traficului rutier ºi a celui pietonal din centrul istoric al oraºului, refacerea pavajelor,
inlocuirea mobilierul urban ºi iluminatului public, extinderea spatiul verde ºi
reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitara.

La sfarºitul celor 39 de luni de implementare
ale proiectului, se estimeaza obtinerea a 45.930 mp de spatii publice urbane de
calitate — spatii care sa genereze premizele pentru dezvoltarea durabila a activitatilor
economice ºi crearea de noi locuri de munca in municipiul Timiºoara ºi zona sa
de influenta, precum ºi premizele pentru valorificarea potentialului turistic
al acestei zone istorice ºi incurajarea "traficul verde”.

Valoarea totala a investitiei este de 69.070.932,45
lei din care, 54.116.529,77 lei reprezinta asistenta financiara nerambursabila.

Obiectivul proiectului "Sistem de informare ºi
comunicare facil pentru cetateni
” este acela de a realiza un sistem de
informare ºi comunicare pentru accesul larg al cetatenilor la informatii de
interes public. Astfel, se vizeaza amplasarea a 29 de panouri cu afiºaj
electronic in principalele puncte strategice ale Municipiului Timiºoara, care sa
prezinte informatii locale relevante ºi care sa contribuie la imbunatatirea
relatiei dintre administratia publica locala ºi cetateni. Durata de
implementare a proiectului este de 12 luni.

Valoarea totala a proiectului este de
4.522.865,03 lei, iar asistenta financiara nerambursabila solicitata este de
3.559.294,11 lei.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia