AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

POR 2014-2020: Modificarea Instrucțiunii privind plata echipamentelor și/ sau a materialelor livrate și recepționate de către beneficiar pe șantier

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a emis Ordinul nr. […]

Mai mult
A fost aprobat Ghidul specific aferent AP1, PI 1.1.C - IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate […]

Mai mult
Finanţări de peste 17,6 milioane euro pentru IMM-urile din Regiunea Vest. Ultima săptămână pentru depunerea proiectelor!

Întreprinderile mici și mijlocii din Regiunea Vest au oportunitatea de […]

Mai mult
Strategia pentru dezvoltare a regiunii Vest pentru perioada 2021-2027, în consultare publică

Odată la 7 ani, Regiunea Vest elaborează o strategie pentru […]

Mai mult
Arhiva

Doua noi proiecte depuse spre finantare la sediul ADR Vest

05/12/2007

Doua noi proiecte depuse spre finantare la sediul ADR Vest

Vineri, 30 noiembrie 2007, la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest -ADR Vest din Timiºoara — in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007 — 2013 - au fost depuse de catre Consiliul Judetean Timiº doua proiecte in cadrul Axei Prioritare 2 "Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale ºi locale”, domeniul major de interventie 2.1 “Reabilitarea ºi modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane-inclusiv constructia/ reabilitarea ºoselelor de centura”.

Primul proiect se intituleaza : "Reabilitare Drum Judetean DJ 592, Buziaº - Lugoj, km 25+000 - 54+200, L=29.2 km” in cadrul caruia este vizata reabilitarea a 29,2 kilometri de drum. Valoarea totala a investitiei se ridica la suma de 58.878.488 RON, din care valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitata este de 45.590.993 RON.

Cel de-al doilea proiect intitulat "Centura Nord-Vest de ocolire a oraºului Buziaº, L=4.3 km”, are drept scop construirea unei ºosele de centura pentru oraºul Buziaº in lungime de 4,3 kilometri. Valoarea totala a investitiei o reprezinta suma de 20.140.008 RON, din care valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitata este de 15.716.795 RON. Astfel, pana in prezent numarul proiectelor depuse la sediul ADR Vest de catre Consiliul Judetean Timiº se ridica la trei.

La nivelul ADR Vest in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007 - 2013 se va realiza procesul de evaluare, selectie ºi contractare a proiectelor depuse. In consecinta ADR Vest va realiza verificarea conformitatii administrative a cererii de finantare, a eligibilitatii solicitantului ºi a proiectului, evaluarea tehnica, financiara ºi strategica a proiectului, analiza conformitatii proiectului de executie, vizite pe teren pentru verificarea documentelor de eligibilitate ºi semnarea contractului de finantare intre beneficiarul de finantare ºi ADR Vest in calitate de Organism Intermediar.

Axa prioritara "Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale ºi locale” lansata oficial in data de 10 septembrie 2007, vizeaza reabilitarea ºi modernizarea retelei de drumuri judetene, a strazilor urbane, precum ºi constructia/reabilitarea ºoselelor de centura cu statut de drum judetean/urban, avand un rol important in economia regiunilor, intrucat reprezinta o preconditie a dezvoltarii regiunilor ºi a unor zone mai izolate din cadrul regiunilor. Alocarea financiara orientativa pentru Axa 2 este de 876.711.006 Euro la nivel national, din care Regiuni Vest ii sunt alocate fonduri in valoare de 90.650.000 Euro.

Obiectivul acestei axe il reprezinta imbunatatirea accesibilitatii regiunilor ºi mobilitatii populatiei, bunurilor ºi serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia