AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Doua noi proiecte depuse...

Doua noi proiecte depuse spre finantare la sediul ADR Vest

05/12/2007

Doua noi proiecte depuse spre finantare la sediul ADR Vest

Vineri, 30 noiembrie 2007, la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest -ADR Vest din Timiºoara — in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007 — 2013 - au fost depuse de catre Consiliul Judetean Timiº doua proiecte in cadrul Axei Prioritare 2 "Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale ºi locale”, domeniul major de interventie 2.1 “Reabilitarea ºi modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane-inclusiv constructia/ reabilitarea ºoselelor de centura”.

Primul proiect se intituleaza : "Reabilitare Drum Judetean DJ 592, Buziaº - Lugoj, km 25+000 - 54+200, L=29.2 km” in cadrul caruia este vizata reabilitarea a 29,2 kilometri de drum. Valoarea totala a investitiei se ridica la suma de 58.878.488 RON, din care valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitata este de 45.590.993 RON.

Cel de-al doilea proiect intitulat "Centura Nord-Vest de ocolire a oraºului Buziaº, L=4.3 km”, are drept scop construirea unei ºosele de centura pentru oraºul Buziaº in lungime de 4,3 kilometri. Valoarea totala a investitiei o reprezinta suma de 20.140.008 RON, din care valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitata este de 15.716.795 RON. Astfel, pana in prezent numarul proiectelor depuse la sediul ADR Vest de catre Consiliul Judetean Timiº se ridica la trei.

La nivelul ADR Vest in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007 - 2013 se va realiza procesul de evaluare, selectie ºi contractare a proiectelor depuse. In consecinta ADR Vest va realiza verificarea conformitatii administrative a cererii de finantare, a eligibilitatii solicitantului ºi a proiectului, evaluarea tehnica, financiara ºi strategica a proiectului, analiza conformitatii proiectului de executie, vizite pe teren pentru verificarea documentelor de eligibilitate ºi semnarea contractului de finantare intre beneficiarul de finantare ºi ADR Vest in calitate de Organism Intermediar.

Axa prioritara "Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale ºi locale” lansata oficial in data de 10 septembrie 2007, vizeaza reabilitarea ºi modernizarea retelei de drumuri judetene, a strazilor urbane, precum ºi constructia/reabilitarea ºoselelor de centura cu statut de drum judetean/urban, avand un rol important in economia regiunilor, intrucat reprezinta o preconditie a dezvoltarii regiunilor ºi a unor zone mai izolate din cadrul regiunilor. Alocarea financiara orientativa pentru Axa 2 este de 876.711.006 Euro la nivel national, din care Regiuni Vest ii sunt alocate fonduri in valoare de 90.650.000 Euro.

Obiectivul acestei axe il reprezinta imbunatatirea accesibilitatii regiunilor ºi mobilitatii populatiei, bunurilor ºi serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia