AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Consultare publică pentru Strategia Regională de Specializare Inteligentă 2021-2027 (RIS3)

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest lansează în consultare publică […]

Mai mult
Roreg.eu – noutăți despre activitatea și proiectele Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România

Informații despre activitatea și proiectele Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională […]

Mai mult
Acţiuni de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus – Instrucţiunea AMPOR 173/2020

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate […]

Mai mult
Pachetul privind finanțele digitale: o nouă abordare pentru a încuraja inovarea în beneficiul consumatorilor și al întreprinderilor

Măsuri esențiale pentru sprijinirea redresării economice a UE: Comisia Europeană […]

Mai mult
Arhiva

Cheltuieli eligibile

ORDIN Nr. 2043 din 2 septembrie 2010 - pentru modificarea art. 12 lit. h) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013.

ORDIN Nr. 1587 din 1 iunie 2010 - privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008

Ordonanţa de Urgenţă nr. 25 din 24 martie 2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

Hotărâre de Guvern nr. 189 din 9 martie 2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism

Ordin comun MDLPL nr. 245/2008 si MEF nr. 1549/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013

Schema de ajutor de stat

ORDIN nr. 3783 din 23 decembrie 2013 - pentru modificarea art. 19 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013

ORDIN nr. 506 din 10 aprilie 2014 pentru modificarea art. 12 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013

Ordin 261/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

Ordinul nr. 750 din 23 septembrie 2009 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

Turism

Hotărâre de Guvern nr. 852 din 13 august 2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

Ordin nr. 636 din 12 mai 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice

Ordonanţa nr. 109/ 2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţă medicală balneară şi de recuperare

Masterplanul pentru turismul naţional al României 2007 - 2026

Alte documente relevante

Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM

Legea nr. 175/16.05.2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Hotărârea nr.1041/25.09.1990 privind înfiinţarea societăţilor comercialepe acţiuni în turism

Legea nr.31/ 16.11.1990 privind societăţile comerciale, republicată

Ordonanţa nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 246/18.07.2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

Legea nr. 1/21.02.2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu completările şi modificările ulterioare

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia