AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Pactulul verde european: investiții în valoare de 1 miliard EURO pentru a stimula tranziția verde și digitală

Comisia Europeană a decis ieri, 17 septembrie, să lanseze o […]

Mai mult
Analiză pentru „Regiuni Digitale”: este nevoie de politici regionale îmbunătățite pentru a valorifica potențialul Industriei 4.0 în rândul IMM-urilor

Analiză pentru „Regiuni Digitale”: este nevoie de politici regionale îmbunătățite […]

Mai mult
ADR Vest, într-un nou proiect cu finanțare europeană: CINEMA – Industrii creative pentru noile economii urbane în Regiunea Dunării

ADR Vest, într-un nou proiect cu finanțare europeană: CINEMA – […]

Mai mult
A fost lansat un nou apel de proiecte pentru susținerea IMM-urilor. Regiunea Vest dispune de 17,6 milioane euro

A fost lansat un nou apel de proiecte pentru susținerea […]

Mai mult
Arhiva
Cheltuieli eligibile

Ordin nr. 323 din 18/02/2009 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 din 26/02/2009 Intrare in vigoare: 26/02/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013
ORDIN Nr. 969/2722 din 29 iulie 2008 - pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013
Ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.144 din 7 februarie 2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr.580 din 27 februarie 2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare - Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local - din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013

Cultură şi culte

Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

HG nr.493/2004 cu privire la aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial

Ordin nr.2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei monumentelor istorice dispărute

Lista monumentelor istorice din Regiunea VEST

Legea nr.422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice

HG nr. 53/2008 privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române

H.G. nr. 56/2008 privind recunoaşterea Statutului organic şi administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România

H.G. nr. 58/2008 privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist – Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România

Alte documente relevante

Ordonanţa nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

Legea nr.246/2005 pentru aprobarea OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

Ordin nr.1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia