AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Finanţări de peste 17,6 milioane euro pentru IMM-urile din Regiunea Vest. Ultima săptămână pentru depunerea proiectelor!

Întreprinderile mici și mijlocii din Regiunea Vest au oportunitatea de […]

Mai mult
Strategia pentru dezvoltare a regiunii Vest pentru perioada 2021-2027, în consultare publică

Odată la 7 ani, Regiunea Vest elaborează o strategie pentru […]

Mai mult
Planul de acţiune zero poluare – consultare publică deschisă lansată de Comisia Europeană

Comisia Europeană a lansat o consultare publică deschisă cu privire […]

Mai mult
A fost publicat Corrigendumul nr. 2 la Ghidul specific aferent Axei prioritare 9 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a […]

Mai mult
Arhiva
Cheltuieli eligibile

Ordin nr. 323 din 18/02/2009 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 din 26/02/2009 Intrare in vigoare: 26/02/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013
ORDIN Nr. 969/2722 din 29 iulie 2008 - pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013
Ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.144 din 7 februarie 2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr.580 din 27 februarie 2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare - Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local - din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013

Cultură şi culte

Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

HG nr.493/2004 cu privire la aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial

Ordin nr.2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei monumentelor istorice dispărute

Lista monumentelor istorice din Regiunea VEST

Legea nr.422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice

HG nr. 53/2008 privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române

H.G. nr. 56/2008 privind recunoaşterea Statutului organic şi administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România

H.G. nr. 58/2008 privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist – Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România

Alte documente relevante

Ordonanţa nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

Legea nr.246/2005 pentru aprobarea OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

Ordin nr.1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia