AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Moment istoric pentru România. Regiunea Vest devine prima din țara noastră cu un Program Operațional Regional propriu, avizat de Guvern și trimis la Comisia Europeană

Guvernul României a avizat astăzi Programul Operațional Regional al Regiunii […]

Mai mult
2,73 miliarde de euro din PNRR pentru dezvoltarea localităților

Începând de luni, 16 mai, autoritățile publice locale vor putea […]

Mai mult
Sesiuni de instruire în Regiunea Vest pentru autorități publice locale

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în parteneriat cu Asociația Agențiilor […]

Mai mult
Consultare Minighiduri POR Vest 2021-2027: investiții private
Mai mult
Arhiva
  1. Prima pagina
  2. /
  3. DOMENIUL DE INTERVENTIE 5.1
Cheltuieli eligibile

Ordin nr. 323 din 18/02/2009 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 din 26/02/2009 Intrare in vigoare: 26/02/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013
ORDIN Nr. 969/2722 din 29 iulie 2008 - pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013
Ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.144 din 7 februarie 2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr.580 din 27 februarie 2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare - Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local - din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013

Cultură şi culte

Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

HG nr.493/2004 cu privire la aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial

Ordin nr.2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei monumentelor istorice dispărute

Lista monumentelor istorice din Regiunea VEST

Legea nr.422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice

HG nr. 53/2008 privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române

H.G. nr. 56/2008 privind recunoaşterea Statutului organic şi administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România

H.G. nr. 58/2008 privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist – Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România

Alte documente relevante

Ordonanţa nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

Legea nr.246/2005 pentru aprobarea OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

Ordin nr.1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia