AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Până la 1 noiembrie, se mai pot depune proiecte în cadrul apelului POR 2020/8/8.1/8.3/C, apel 3, Grup vulnerabil: copii

Prin intermediul acestui apel pot solicita finanțare furnizorii de servicii sociale, […]

Mai mult
Se pot depune proiecte în cadrul apelului 2 dedicat centrelor comunitare integrate

Investițiile eligibile în cadrul acestui apel se referă la construcţia […]

Mai mult
Drumurile spre cartierul reșițean Mociur vor fi reabilitate prin Programul Operațional Regional

Aproape 1000 de locuitori ai cartierului Mociur, din Reșița vor […]

Mai mult
Oportunitățile de finanțare prin viitorul POR, prezentate hunedorenilor

Programul Operațional Regional 2021-2027 a fost prezentat astăzi autorităților publice […]

Mai mult
Arhiva
Cheltuieli eligibile

Ordin nr. 965/761 din 5 februarie 2010 pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013

ORDIN nr. 923/437/567 din 15 martie 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

Ordinul comun al MDLPL nr.910/ 2007 şi al MEF nr.1742/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” în cadrul axei prioritare „ Îmbunatăţirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

Intervenţii în situaţii de urgenţă

H.G. nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

H.G. nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă

H.G. nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă

H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste

Lege nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Lege nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare

O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare

Ordin Nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste

Ordin nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă

Ordin Nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

Ordin Nr. 360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia