AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Asociația Roreg și ADR Vest, gazde pentru peste 50 de specialiști în audit și fonduri europene din toată țara

În contextul definitivării sistemelor din management și control aferente ciclului […]

Mai mult
Primele ghiduri de finanțare ale Programului Regional Vest vor fi lansate în luna iunie: apeluri de proiecte în valoare de aproape jumătate de miliard de euro

Lansarea primelor ghiduri de finanțare ale Programului Regional Vest 2021-2027 […]

Mai mult
Ghid de finanțare relansat în consultare publică – Sprijin pentru microîntreprinderi – apelul 2 - servicii

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Autoritate […]

Mai mult
Centralizatorul întrebărilor și răspunsurilor pentru Ghidul de finanțare „Eficiență energetică - clădiri rezidențiale”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. DOMENIUL DE INTERVENTIE 3.3
Cheltuieli eligibile

Ordin nr. 965/761 din 5 februarie 2010 pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013

ORDIN nr. 923/437/567 din 15 martie 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013

Ordinul comun al MDLPL nr.910/ 2007 şi al MEF nr.1742/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” în cadrul axei prioritare „ Îmbunatăţirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

Intervenţii în situaţii de urgenţă

H.G. nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

H.G. nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă

H.G. nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă

H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste

Lege nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Lege nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare

O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare

Ordin Nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste

Ordin nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă

Ordin Nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

Ordin Nr. 360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia