AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. DOMENIUL DE INTERVENTIE 3.2
Cheltuieli eligibile

Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1119/30.10.2007 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr.2392/13.12.2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” în cadrul axei prioritare „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013

Servicii sociale

HG nr. 1024/25.06.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi completările ulterioare

HG nr. 1175/29.09.2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 2013

HG nr. 1440/2.09.2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea de Guvern nr. 197/ 09.02.2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe, cu modificările şi completările ulterioare

HG nr. 1826/22.12.2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale

HG nr. 412/2.04.2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale

HG nr. 686/12.07.2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie

Legea nr. 195/20.04.2001 Legea voluntariatului

Legea nr. 275/21.06.2004 pentru modificarea OUG nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi

Adopţie

Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 217/22.05.2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare

O.G. nr. 95/24.12.2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

Legea nr. 272/21.06.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 448/6.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 47/8.03.2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială

Legea nr. 51/8.03.2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

Legea nr. 74/3.05.1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996

OG nr. 68/28.08.2003 privind serviciile sociale cu completările si modificările ulterioare

Ordonanţa de Guvern nr. 14/ 30.01.2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 384/12.07.2004, ministrului administraţiei şi internelor nr. 306/22.07.2004 şi ministrului sănătăţii nr. 993/10.08.2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 132/7.04.2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 101/15.03.2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 175/12.07.2006 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 21/26.02.2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 24/4.03.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 246/27.03.2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 25/9 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 288/06.07.2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 383/6.07.2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 89/27.07.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 14/15.01.2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 177/16.12.2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat, precum si a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 287/06.07.2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 289/06.07.2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

Alte acte normative relevante

H.G.nr. 539 din 9 iunie 2005

Legea nr. 489/28.12.2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

Ordonanţa nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărâre de Guvern nr. 1385 din 18 noiembrie 2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului

Ordin nr. 559 din 22 octombrie 2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia