CONSULTANT ACHIZITII

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest scoate la concurs postul de:

CONSULTANT ACHIZITII 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 22 mai 2018, ora 15:00. Concursul va avea loc la sediul central al ADR Vest din Timișoara. Informații suplimentare privind condițiile specifice de participare, bibliografia pentru concurs, actele necesare pentru dosarul de concurs pot fi obținute de la secretariatul ADR Vest (tel & fax: 0256-491981, 491923). Persoana de contact: Călin Chirfot, Consultant Resurse Umane.

Fisa aplicantului – Consultant Achizitii
Bibliografie – Consultant Achizitii