AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Ordin emis de MDLPA privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

În data de 10.08.2020 a fost publicat Ordinul privind aprobarea metodologiei […]

Mai mult
MIPE a publicat Ghidul aferent Acțiunii 4.1.1. POC- „Investiții în activități productive”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Ghidul solicitantului aferent Investițiilor […]

Mai mult
DEZVOLTĂM ÎN VEST: Trei case de tip familial și un centru de zi, pentru copiii din Lugoj

Servicii sociale mai bune pentru copiii din Lugoj, prin Programul […]

Mai mult
45 de miliarde de euro pentru transformarea României: Comisia Europeană a aprobat Acordul de Parteneriat pentru perioada 2021-2027

Comisia Europeană a aprobat Acordul de Parteneriat, document esențial pentru ca […]

Mai mult
Arhiva
  1. Prima pagina
  2. /
  3. PNRR
  4. /
  5. Componenta C15 - Educație

Componenta C15 - Educație

03/01/2022

COMPONENTA C15. EDUCAȚIE
Buget estimat: 3.605,97 mil. euro

REFORME:
R1. Elaborarea și adoptarea pachetului legislativ pentru implementarea proiectului "România Educată"
R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate
R3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii
R4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior
R5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației
R6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar
R7. Reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea managementului

INVESTIȚII:
I1. Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe. (Alocare - 230 mil euro)
I2. Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate (Alocare: 103 mil. Euro)
I3. Dezvoltarea programului-cadru pentru formarea continuă a profesioniștilor care lucrează în servicii de educație timpurie (Alocare: 14,33 mil. Euro)
I4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar. (Alocare: 500 mil. Euro)
I5. Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului informatic al mecanismului de avertizare timpurie (MATE) și intervenții sistemice pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii (Alocare: 43 mil. Euro)
I6. Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate (Alocare: 338 mil. Euro)
I7. Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare (Alocare: 43,6 mil. Euro)
I8. Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic (Alocare: 80 mil. Euro)
I9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ (Alocare - 478,5 mil. euro)
I10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi (Alocare: 425 mil. Euro)
I11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare (Alocare: 600 mil. Euro)
I12. Schema de granturi pentru consorții școlare rurale (Alocare – 29,97 mil. euro)
I13. Echiparea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ profesional și tehnic (ÎPT) (Alocare - 16,362 mil euro)
I14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic (ÎPT) (Alocare: 90,9 mil. Euro)
I15. Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut (Alocare: 78,59 mil. Euro)
I16. Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului (Alocare - 244 mil. euro)
I17. Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere) (Alocare - 260 mil. euro)
I18. Programul de formare și îndrumare pentru managerii și inspectorii școlari (Alocare: 30,72 mil. Euro)

Mai multe informații aici.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia