AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Biserica Ortodoxă Română cu...

Biserica Ortodoxă Română cu hramul „Sf. Nicolae” din Orașul Bocșa va fi restaurată prin Regio-POR 2014-2020

11/12/2018

În data de 11 decembrie 2018, la sediul Consiliului Județean Caraș-Severin, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) și Parohia Ortodoxă Română Bocșa au semnat contractul de finanțare pentru proiectul:

  • Restaurarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural de interes național Biserica Ortodoxă Română cu hramul „Sf. Nicolae”, Orașul Bocșa, str. Republicii, nr. 99

Semnatarii acestui contract au fost domnul Silviu Ionel FERCIUG, preot paroh și reprezentant legal al Parohiei Ortodoxe Române Bocșa 2, și domnul Sorin MAXIM, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest - Organism Intermediar pentru POR 2014- 2020 în Regiunea Vest.

Proiectul va fi finanțat în cadrul Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014- 2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Proiectul semnat de către Parohia Ortodoxă Română Bocșa „Restaurarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural de interes național Biserica Ortodoxă Română cu hramul „Sf. Nicolae”, Orașul Bocșa, str. Republicii, nr. 99” va fi implementat pe parcursul a 29 luni. P

roiectul are ca scop creșterea atractivității obiectivului de patrimoniu prin repararea zonelor degradate de tencuială de la pereții exteriori, înlocuirea tâmplăriei exterioare din PVC a ferestrelor, cu tâmplărie din lemn/lemn stratificat, păstrând aceleași caracteristici de detaliu cu ale tâmplăriei originare.

De asemenea, se vor amenaja spațiile verzi, va fi introdus iluminatului arhitectural exterior, se va realiza o hidroizolație perimetrală la exteriorul fundațiilor pereților și un sistem de drenaj exterior al apelor meteoric și se va amenaja o rampă pentru persoanele cu dizabilități.

Valoarea finanţării nerambursabile a proiectului este de 4.744.755,17 lei, iar valoarea totală a acestuia este de 4.841.705,91 lei.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia