AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PS, un nou ghid publicat: Investiții în oncologie – dotare laboratoare genetică și anatomie patologică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Programul Sănătate: trei noi ghiduri de finanțare lansate, cu un buget de 78 de milioane de euro, pentru proiecte etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Accesează Vest Design și generează materialele de comunicare pentru proiectul tău finanțat prin Programul Regional Vest!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest lansează un nou instrument în […]

Mai mult
Programul Sănătate: se prelungește perioada de depunere a proiectelor

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. Au fost lansate apelurile...

Au fost lansate apelurile de proiecte dedicate sprijinirii SUERD în cee ce privește creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale și a clădirilor publice

09/01/2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, vă informează că Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a lansat următoarele apeluri de proiecte aferente Axei prioritare 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbonPrioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, dedicate sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD):

 • POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, AP 3, PI 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale

 • POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, AP 3, PI 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice

Investiţiile care se vor realiza în cadrul apelului se implementează doar pe teritoriul celor 12 județe riverane Dunării (Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța), în cadrul a patru regiuni de dezvoltare ale României, parcurse de fluviul Dunărea (Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest, Vest).

Prin intermediul acestor operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale și a clădirilor publice.


 • POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, AP 3, PI 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale

Alocarea financiară națională este de 89,65 mil. Euro.

Din cadrul Regiunii Vest pot depune proiecte spre finanțare numai unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban din Județul Caraș-Severin.

Cererile de finanțare vor putea fi transmise începând cu data de 15 ianuarie 2018, ora 10.00 și până la data de 15 iulie 2018, ora 10.00, utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.

Ghidul specific este disponibil pe site-ul programului www.inforegio.ro și pe site-ul ADR Vest: www.adrvest.ro, la secțiunea  POR 2014-2020/ Ghiduri de finanțare: http://adrvest.ro/cladiri-rezidentiale-suerd/.

 • POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, AP 3, PI 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice

Alocarea financiară națională este de 36,80 mil. Euro.

 Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:

 • Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome (înființate prin legi organice)
 • Autoritățile și instituțiile publice locale (din județul Caraș- Severin, în cazul Regiunii Vest): Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ), Instituții publice șiservicii publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale, Instituția prefectului.
 • Parteneriateîntre entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

Cererile de finanțare vor putea fi transmise începând cu data de 19 ianuarie 2018, ora 10.00 și până la data de 19 iulie 2018, ora 10.00, utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.

***

Ghidul și anexele sale poate fi consultat pe site-ul programului: www.adrvest.ro și pe site-ul ADR Vest, la link-ul: http://adrvest.ro/cladiri-publice-suerd/.

Ghidurile specifice conțin toate informațiile referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia