AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Ghid în consultare publică: New European Bauhaus – finanțări pentru proiecte pilot de revitalizare a spațiilor și clădirilor urbane

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management […]

Mai mult
ADR Vest lansează în consultare publică ghidul de finanțare pentru întreprinderile nou-înființate din județul Caraș-Severin

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de […]

Mai mult
Programul Regional Vest: Ghidul de finanțare pentru Digitalizarea IMM-urilor, în consultare publică

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de […]

Mai mult
Investiție de 16,5 milioane de euro, pentru o nouă promenadă, piste de biciclete și șase pasarele peste râul Bârzava, la Reșița, prin Programul Regional Vest

O investiție menită a reface coloana vertebrală a orașului industrial […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. Aprobarea Ghidului Solicitantului -...

Aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/0S 1.2/2 - Proof of Concept

25/05/2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, vă informează că Ministerul  Dezvoltării, Lucrărilor Publice  și Administrației a publicat   ieri 24.05.2022 Ordinul nr. 1056 din 24.05.2022 pentru aprobarea  Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul  de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2- Proof of concept, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1., Obiectiv specific 1.2 ”Creșterea  inovării  în  companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale  rezultate în urma  implementării ”inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România”, Dezvoltarea unui  model conceptual inovativ  (Proof of Concept).

Conform Ghidului specific mai sus menționat:

 • Proiectele se pot depune în perioada 27.06.2022, (ora 12:00) – 27.07.2022 (ora 12:00);
 • Alocarea regională aferentă regiunii Vest (județele Arad, Caraș Severin, Hunedoara și Timiș) este de 1.041.299 euro;
 • Tipul finanțării este ajutor de minimis;
 • Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 25.000  euro și maximum de 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, aferent lunii aprilie 2022, respectiv 4,9477 RON/EUR. Cu toate acestea, încadrarea finanțării nerambursabile în plafonul de minimis se va verifica inclusiv în etapa contractuală, luându-se în considerare cursul de schimb INFOREURO valabil la data acordării ajutorului;
 • Contribuția proprie a solicitantului de finanțare la valoarea eligibilă a proiectului este de minimum 10%;
 • Solicitanții eligibili sunt societățile înființate în baza legii Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societățile cooperative înființate în conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) în sensul Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Investițiile eligibile în cadrul acestui apel se referă la activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității şi verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menționate în Ghid, care poate fi realizat şi introdus pe piață, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică (TRL) de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5
   Tipuri de investiții eligibile:

    • achiziția de active corporale (echipamente tehnice, mașini și utilaje, echipamente informatice și birotică, etc.),
    • achiziția de active necorporale,
    • servicii

   Activele corporale si activele necorporale trebuie să fie strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului, iar valoarea lor nu poate depăşi 50% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis.

 • Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare nu depășește data de 31.12.2023 sau prevederile schemei de ajutor de minimis.

***

Ordinul  MDLPA nr. 1056 din 24.05.2022 și Ghidul specific care conține toate informațiile legate de obținerea finanțării poate fi consultate atât pe site-ul ADR Vest aici, la secțiunea Finanțări europene/POR 2014-2020/Ghiduri de finanțare/Apeluri lansate.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia