AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Fonduri europene pentru piste de biciclete, trotuare noi și vehicule electrice, prin Programul Regional Vest, în municipiul Caransebeș

Un nou proiect contractat în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027: […]

Mai mult
PS: Finanțări active pentru investiții în laboratoarele de microbiologie ale unităților sanitare publice

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Un nou apel de proiecte lansat în cadrul Programului Sănătate, pentru investiții în oncologie

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
PTJ: Proiecte în valoare de aproape 700 de milioane de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara!

Nu mai puțin de 58 de proiecte au fost depuse […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. Aprobarea Ghidului Solicitantului -...

Aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/0S 1.2/2 - Proof of Concept

25/05/2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, vă informează că Ministerul  Dezvoltării, Lucrărilor Publice  și Administrației a publicat   ieri 24.05.2022 Ordinul nr. 1056 din 24.05.2022 pentru aprobarea  Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul  de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2- Proof of concept, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1., Obiectiv specific 1.2 ”Creșterea  inovării  în  companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale  rezultate în urma  implementării ”inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România”, Dezvoltarea unui  model conceptual inovativ  (Proof of Concept).

Conform Ghidului specific mai sus menționat:

 • Proiectele se pot depune în perioada 27.06.2022, (ora 12:00) – 27.07.2022 (ora 12:00);
 • Alocarea regională aferentă regiunii Vest (județele Arad, Caraș Severin, Hunedoara și Timiș) este de 1.041.299 euro;
 • Tipul finanțării este ajutor de minimis;
 • Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 25.000  euro și maximum de 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, aferent lunii aprilie 2022, respectiv 4,9477 RON/EUR. Cu toate acestea, încadrarea finanțării nerambursabile în plafonul de minimis se va verifica inclusiv în etapa contractuală, luându-se în considerare cursul de schimb INFOREURO valabil la data acordării ajutorului;
 • Contribuția proprie a solicitantului de finanțare la valoarea eligibilă a proiectului este de minimum 10%;
 • Solicitanții eligibili sunt societățile înființate în baza legii Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societățile cooperative înființate în conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) în sensul Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Investițiile eligibile în cadrul acestui apel se referă la activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității şi verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menționate în Ghid, care poate fi realizat şi introdus pe piață, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică (TRL) de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5
   Tipuri de investiții eligibile:

    • achiziția de active corporale (echipamente tehnice, mașini și utilaje, echipamente informatice și birotică, etc.),
    • achiziția de active necorporale,
    • servicii

   Activele corporale si activele necorporale trebuie să fie strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului, iar valoarea lor nu poate depăşi 50% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis.

 • Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare nu depășește data de 31.12.2023 sau prevederile schemei de ajutor de minimis.

***

Ordinul  MDLPA nr. 1056 din 24.05.2022 și Ghidul specific care conține toate informațiile legate de obținerea finanțării poate fi consultate atât pe site-ul ADR Vest aici, la secțiunea Finanțări europene/POR 2014-2020/Ghiduri de finanțare/Apeluri lansate.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia