Apeluri lansate

Axa 1 - Promovarea transferului tehnologic

Apel POR/2018/1/1.1.A./1, Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 20.08.2018 ora 12:00– 20.02.2019 ora 12:00

Apel POR/2018/1/1.1.B./1, Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 13.08.2018 ora 12:00 – 13.02.2019 ora 12:00

Axa 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Apelul POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1, perioada depunere proiecte: 15.01.2018, ora 10:00 – 15.08.2018, ora 10:00

POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, perioada de depunere: 19 ianuarie 2018, ora 10.00 - 19 august 2018, ora 10.00

Apelul POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI, perioada în care pot fi depuse cereri de finantare: 18.02.2018, ora 10:00 – 18.10.2018, ora 10:00

Apel POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate. Perioada de depunere 03 septembrie 2018, ora 12.00 – 15 octombrie 2018, ora 12.00

 

 

Axa 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

AP 4 Document cadru‎

Apel POR/2017/4/4.1/1: Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

Apel POR/2018/4/4.1/2/PROIECTE NEFINALIZATE: Perioada de depunere 9 iulie 2018 – 9 octombrie 2018

Apel POR/2017/4/4.2/1: Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

Apel POR/2017/4/4.3/1: Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

Apel POR/4/2017/4.4/4.4/1: Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

Apel POR/2017/4/4.4/4.5/1: Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

Axa 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Apel POR 2018/6/6.1/4 VEST si SUD MUNTENIA POR: Perioada depunere - 30 martie 2018 , Ora 12:00 - 02 Octombrie 2018, Ora 15:00

Axa 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Apel nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8: perioada depunere - 21 mai 2018, ora 12.00 - 21 octombrie 2018, ora 12.00

Apel nr. P.O.R./8/8.1/8.3/A/2, perioada de depunere 03 august 2018 (ora 13:00) - 03 decembrie 2018 (ora 13:00)

Axa 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Apel nr. POR/10/2018/10/10.1.a/APC/7 regiuni - invatamant prescolar si apel nr. POR/10/2018/10/10.1b/APC/7regiuni - invatamant obligatoriu: perioada depunere - 09 Iulie 2018, ora 15.00 - 31 Decembrie 2020, ora 15.00

Axa 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI ȘI POR/2018/13/13.1/1/SUERD, Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare: 30 aprilie 2018, ora 12.00 - 1 octombrie 2018, ora 16.00