AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

Apel nr. POR/2020/1/1.1.C/2, perioada de depunere: 15.12.2018 ora 12:00 - 15.02.2021 ora 12.00

 

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Apelul de proiecte POR/8/8.1/B/1/7 regiuni, perioada depunere: 20.01.2020 (ora 12.00) - 30.04.2021 (ora 12.00)

 

Apel de proiecte POR2020/8/8.1/8.3/C, Perioada de depunere a cererilor de finanțare 01.08.2020 ora 12:00 - 01.02.2021 ora 12:00

 

 

Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 

Apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, perioada depunere 23.10.2019, ora 10.00 – 31.12.2021, ora 10.00 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia