AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

MIPE a publicat Ghidul aferent Acțiunii 4.1.1. POC- „Investiții în activități productive”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Ghidul solicitantului aferent Investițiilor […]

Mai mult
DEZVOLTĂM ÎN VEST: Trei case de tip familial și un centru de zi, pentru copiii din Lugoj

Servicii sociale mai bune pentru copiii din Lugoj, prin Programul […]

Mai mult
45 de miliarde de euro pentru transformarea României: Comisia Europeană a aprobat Acordul de Parteneriat pentru perioada 2021-2027

Comisia Europeană a aprobat Acordul de Parteneriat, document esențial pentru ca […]

Mai mult
Consultare Minighiduri POR Vest 2021-2027: ecosistemul regional de inovare
Mai mult
Arhiva
  1. Prima pagina
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Apelul 2 de proiecte...

Apelul 2 de proiecte pentru microîntreprinderi - a fost publicat Ghidul solicitantului. 10 milioane de euro pentru Regiunea Vest

06/05/2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, vă informează că, în data de 06.05.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Autoritatea de Management pentru POR a lansat Apelul 2 de proiecte (POR/604/2/1) pentru Prioritatea de Investiții 2.1.A Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Microîntreprinderi din cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

Prin Prioritatea de Investiții 2.1.A - Microîntreprinderi vor fi sprijinite proiecte care vizează  activități de construire, modernizare, extindere a spațiilor de producție/ prestare servicii ale microîntreprinderilor, precum și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line. Locul de implementare al proiectului trebuie să fie situat în mediul urban.

Apelul de proiecte este de tip competitiv, iar cererile de finanțare se vor putea depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, începând cu data de 08.07.2019, ora 12.00. Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare - până la data de 08.11.2019, ora 12.00. Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Regiunea Vest beneficiază de o alocare financiară de 10,77 milioane euro pentru acest apel de proiecte.

Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data lansării apelului de proiecte (luna mai 2019).

Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis, de 200.000 euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului (în baza Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 760/25.05.2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020).

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Versiunea finală a ghidului solicitantului - condițiile specifice de accesare a fondurilor pentru această prioritate de investiții poate fi consultată pe site-ul ADR Vest (https://www.adrvest.ro/), la secțiunea  POR 2014-2020/ Ghiduri de finanțare (https://adrvest.ro/microintreprinderi-2/) și pe site-ul programului - http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-2/apeluri-lansate/731-ghid-specific-2-1-a-microintreprinderi-apel-2019.

Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest va organiza seminarii de informare în toate județele din Regiunea Vest în perioada următoare.

ADR Vest, prin biroul său de Helpdesk, stă la dispoziția potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile și aduce în atenția lor cele mai recente informaţii privind lansarea viitoarelor linii de finanţare.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia