AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PS, un nou ghid publicat: Investiții în oncologie – dotare laboratoare genetică și anatomie patologică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Programul Sănătate: trei noi ghiduri de finanțare lansate, cu un buget de 78 de milioane de euro, pentru proiecte etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Accesează Vest Design și generează materialele de comunicare pentru proiectul tău finanțat prin Programul Regional Vest!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest lansează un nou instrument în […]

Mai mult
Programul Sănătate: se prelungește perioada de depunere a proiectelor

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Apel de proiecte pentru...

Apel de proiecte pentru întreprinderi de economie socială de inserție, PI 9.1, Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității

08/07/2021

A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru al treilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie socială de inserție POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, PI 9.1, Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Apelul se adresează beneficiarilor de proiecte din cadrul celor 37 de Strategii de Dezvoltare Locală (SDL) selectate la nivel național, de către Comitetul Comun de Selecție.

Categoriile de solicitanți eligibili sunt  întreprinderile de economie socială de inserție,  persoane juridice atestate conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârii Guvernului Nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, care îndeplinesc următoarele criterii:

  • fac dovada obținerii mărcii sociale prin depunerea certificatului de marcă socială in etapa de precontractare;
  • au sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în regiunea de dezvoltare/ pe teritoriul SDL/zona funcțională a SDL în care se implementează proiectul.

Intervențiile sprijinite se referă la construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserție.

Alocarea financiară națională este de 5,80 milioane euro (FEDR + BS).

La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 20.000 euro. Pentru proiectele ce includ investiții finanțabile prin ajutor de minimis, valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri publice este de 200.000 de euro. La nivel de strategie, prin acest apel se vor finanța proiectele care se încadrează în bugetul SDL dedicat întreprinderilor de economie socială de inserție prin POR 2014-2020. Contribuția proprie a solicitantului de finanțare este 0%, rata de cofinanţare (finanțarea maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect, cu respectarea plafonului de minimis) fiind de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

Apelul face parte din Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS, începând cu data de 14.07.2021, ora 10.00, iar termenul limită de depunere a proiectelor este 15.09.2021, ora 14.00.

Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru acest apel de proiecte, care detaliază toate condițiile de finanțare, precum și Ordinul MDLPA nr. 967 din 08.07.2021 de aprobare a Ghidului, pot  fi consultate aici.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia