AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. ANUNŢ privind modificarea ghidului...

ANUNŢ privind modificarea ghidului pentru constituirea Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Vest 2021-2027 și prelungirea apelului pentru selecția organizațiilor interesate din rândul partenerilor relevanți din mediul economic și social, mediul academic și organismelor care reprezintă societatea civilă

04/11/2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027 publică Corrigendum nr. 1 la Ghidul privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Vest 2021-2027.

Începând cu data publicării prezentului anunț ”Ghidul privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Vest 2021-2027” publicat în data de 21.10.2022 se modifică și se înlocuiește cu versiunea publicată pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest https://www.adrvest.ro/attach_files/Ghid_constituire_CM.zip.

Prin ghidul modificat se prelungește termenul de depunere a candidaturilor până la data de 14.11.2022, ora 24:00, iar criteriile de selecție sunt mai flexibile.

Exprimarea interesului se va realiza de către organizațiile interesate din rândul partenerilor relevanți din mediul economic și social, mediul academic și organismelor care reprezintă societatea civilă, astfel:

  • Se va completa formularul de intenție accesând următorul link: Anexa1_formular_la_ghidCM.pdf
  • Se va transmite formularul de intenție, semnat obligatoriu de reprezentantul legal al candidatului, pe adresa de e-mail a Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest: secretariatcmvest@adrvest.ro.

Formularele de intenție transmise după termenul prevăzut mai sus, nu vor fi incluse în procesul de evaluare.

Rezultatele procesului de evaluare vor fi publicate pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest https://adrvest.ro după analizarea și evaluarea tuturor Formularelor de Intenție, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de transmitere a acestora.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia