AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Anunț privind selecția organizațiilor...

Anunț privind selecția organizațiilor interesate din rândul partenerilor relevanți din mediul economic și social, mediul academic și organismelor care reprezintă societatea civilă, pentru obținerea calității de membru în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Vest 2021-2027

21/10/2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027, lansează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Vest 2021-2027.

Comitetul de Monitorizare este una dintre structurile de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului Regional Vest 2021-2027, instituit prin cadrul de reglementare care guvernează gestionarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții, respectiv în baza art. 38, art. 39 și art.40 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021.

În vederea asigurării unui proces transparent și echitabil, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest lansează prezentul apel de candidaturi.

În vederea asigurării reprezentării partenerilor relevanți din mediul economic și social, mediul academic și organismelor care reprezintă societatea civilă în cadrul Comitetului de Monitorizare a PR Vest 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest invită organizațiile interesate din rândul partenerilor relevanți din mediul economic și social, mediul academic și organismelor care reprezintă societatea civilă să își exprime interesul și să se înregistreze pentru a deveni membri ai comitetului, în vederea implicării active în unul dintre domeniile relevante sprijinite prin Programul Regional Vest 2021-2027: cercetare-inovare, digitalizare, competitivitate, infrastructură verde și eficiență energetică, mobilitate regională, conectivitate regională, educație, turism/agrement patrimoniu cultural și natural, precum și domeniile orizontale privind promovarea incluziunii sociale și a nediscriminării și dezvoltarea durabilă.

 

Exprimarea interesului se va realiza de către organizațiile interesate din rândul partenerilor relevanți din mediul economic și social, mediul academic și organismelor care reprezintă societatea civilă, astfel:

  • Se va completa formularul de intenție accesând următorul link: Anexa1_formular_la_ghidCM.pdf
  • Se va transmite formularul de intenție, semnat obligatoriu de reprezentantul legal al candidatului, pe adresa de e-mail a Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest: secretariatcmvest@adrvest.ro.

 

Formularul de intenție se va transmite, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului Anunț de participare, respectiv până cel târziu la data de 04.11.2022, ora 24:00.

 

Formularele de intenție transmise după termenul prevăzut mai sus, nu vor fi incluse în procesul de evaluare.

 

Procesul de evaluare se va realiza conform “Ghidului privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Vest 2021-2027” și în baza “Grilei de Evaluare” (Anexa 2 la Ghid), publicate pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest http://www.adrvest.ro/attach_files/Ghid_constituire_CM.zip.

 

Rezultatele procesului de evaluare vor fi publicate pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest https://adrvest.ro după analizarea și evaluarea tuturor Formularelor de Intenție, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de transmitere a acestora.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia