AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Ghidul de finanțare pentru Eficiență energetică - Clădiri rezidențiale (grant), lansat în consultare publică

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de […]

Mai mult
ADR Vest a lansat pagina de Facebook a Programului Regional Vest 2021-2027

Pentru a veni în întâmpinarea potențialilor beneficiari și a tuturor […]

Mai mult
Webinar de consultare publică pentru Apelul 2 al PR Vest dedicat microîntreprinderilor

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de […]

Mai mult
Ghid de finanțare în consultare publică – Infrastructură verde

ADR Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Anunț privind selecția organizațiilor...

Anunț privind selecția organizațiilor interesate din rândul partenerilor relevanți din mediul economic și social, mediul academic și organismelor care reprezintă societatea civilă, pentru obținerea calității de membru în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Vest 2021-2027

21/10/2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027, lansează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Vest 2021-2027.

Comitetul de Monitorizare este una dintre structurile de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului Regional Vest 2021-2027, instituit prin cadrul de reglementare care guvernează gestionarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții, respectiv în baza art. 38, art. 39 și art.40 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021.

În vederea asigurării unui proces transparent și echitabil, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest lansează prezentul apel de candidaturi.

În vederea asigurării reprezentării partenerilor relevanți din mediul economic și social, mediul academic și organismelor care reprezintă societatea civilă în cadrul Comitetului de Monitorizare a PR Vest 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest invită organizațiile interesate din rândul partenerilor relevanți din mediul economic și social, mediul academic și organismelor care reprezintă societatea civilă să își exprime interesul și să se înregistreze pentru a deveni membri ai comitetului, în vederea implicării active în unul dintre domeniile relevante sprijinite prin Programul Regional Vest 2021-2027: cercetare-inovare, digitalizare, competitivitate, infrastructură verde și eficiență energetică, mobilitate regională, conectivitate regională, educație, turism/agrement patrimoniu cultural și natural, precum și domeniile orizontale privind promovarea incluziunii sociale și a nediscriminării și dezvoltarea durabilă.

 

Exprimarea interesului se va realiza de către organizațiile interesate din rândul partenerilor relevanți din mediul economic și social, mediul academic și organismelor care reprezintă societatea civilă, astfel:

  • Se va completa formularul de intenție accesând următorul link: Anexa1_formular_la_ghidCM.pdf
  • Se va transmite formularul de intenție, semnat obligatoriu de reprezentantul legal al candidatului, pe adresa de e-mail a Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest: secretariatcmvest@adrvest.ro.

 

Formularul de intenție se va transmite, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului Anunț de participare, respectiv până cel târziu la data de 04.11.2022, ora 24:00.

 

Formularele de intenție transmise după termenul prevăzut mai sus, nu vor fi incluse în procesul de evaluare.

 

Procesul de evaluare se va realiza conform “Ghidului privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Vest 2021-2027” și în baza “Grilei de Evaluare” (Anexa 2 la Ghid), publicate pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest http://www.adrvest.ro/attach_files/Ghid_constituire_CM.zip.

 

Rezultatele procesului de evaluare vor fi publicate pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest https://adrvest.ro după analizarea și evaluarea tuturor Formularelor de Intenție, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de transmitere a acestora.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia