AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Peste 50 de proiecte depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara

Participare semnificativă a sectorului privat din județul Hunedoara la primul […]

Mai mult
Ghid publicat: Lansare Apel de selecție a beneficiarilor de servicii suport pentru digitalizare, destinat IMM-urilor prin intermediul EDIH DIGIVEST

Consorțiul DIGIVEST, format din ADR Vest (lider de proiect), Clusterul Regional Tehnologia Informațiilor […]

Mai mult
PS, un nou ghid publicat: Investiții în oncologie – dotare laboratoare genetică și anatomie patologică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Programul Sănătate: trei noi ghiduri de finanțare lansate, cu un buget de 78 de milioane de euro, pentru proiecte etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. ANALIZĂ NEVOI DE INVESTIȚII...

Pagina 1


CHESTIONAR

ANALIZĂ NEVOI DE INVESTIȚII ORAȘE REGIUNEA VEST
Prezentul chestionar are scopul de a identifica nevoile majore de investiții ale orașelor și municipiilor din Regiunea Vest pe următorii ani, venind astfel în sprijinul procesului de fundamentare a Strategiei de dezvoltare regională a Regiunii Vest, parte componentă a Planului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest 2021-2027 (PDR Vest 2021-2027).

PDR Vest, principalul document strategic care orientează dezvoltarea regiunii Vest și fundamentează accesul la fonduri europene pe perioada 2021-2027, se dorește a fi un document cuprinzător pentru nevoile de dezvoltare ale tuturor actorilor regionali. Acest chestionar se adresează doar orașelor și municipiilor și se dorește a fi un punct de plecare atât pentru stabilirea obiectivelor de dezvoltare ale PDR Vest, dar și pentru a direcționa strategic investițiile din fonduri europene dedicate orașelor, prin viitorul Program Operațional Regiunea Vest 2021-2027.

Pe baza datelor pe care ni le veți oferi și analizelor pe care le vom realiza ulterior, vom putem evalua caracteristicile regionale ale nevoilor de finanțare ale orașelor și municipiilor.

Chestionarul este structurat în 2 părți principale. Prima parte are un caracter mai general și se referă la furnizarea unor informații legate de strategiile elaborate la nivel local, bugetul local dedicat dezvoltării și identificarea principalelor 5 nevoi de dezvoltare ale localității. În partea a doua a chestionarului, ne dorim să aflăm care sunt problemele cu care vă confruntați în anumite domenii sectoriale: Mobilitate, Turism/Patrimoniu Cultural, Smart City, Regenerare urbană, Eficiență energetică și nevoile de investiții aferente.

Vă stăm la dispoziţie pentru orice informaţii suplimentare privind completarea chestionarului. Persoane de contact:
1. Luciana FÂRLEA (Șef Birou Planificare Regională, Analiză și Prognoză). Telefon: 0744 552024, e-mail: luciana.farlea@adrvest.ro
2. Alexandru BIROU (Consultant Analiza Teritoriului). Telefon: 0256/491924, e-mail: alex.birou@adrvest.ro.


PARTEA 1 – STRATEGII, BUGET PENTRU DEZVOLTARE, NEVOI PRINICIPALE DE DEZVOLTARE

1.1. DOCUMENTE STRATEGICE
Vă rugăm bifați una sau mai multe din opțiunile de mai jos. În cazul în care mai există și alte documente strategice de planificare sectoriale la nivel de localitate, vă rugăm să le menționați.

Vă rugăm completați perioada de valabilitate (an calendaristic) pentru strategiile care sunt elaborate la nivel de localitate.


Întrebarea 4 vizează doar municipiile reședință de județ:

1.2. BUGET PENTRU DEZOLVTARE
Vă rugăm să completați pentru fiecare an (2019,2020), bugetul orașului alocat pentru secțiunea dezvoltare (în lei) .
Vă rugăm să completați pentru fiecare an (2019, 2020) care au fost primele 5 domenii de investiții cu bugetul cel mai mare alocat și ponderea acestora (în procente %) din totalul bugetului de investiții
**Completarea se face sub forma : Domeniu de dezvoltare / Procent (%) alocat din buget de dezvoltare


3.1 Buget de dezvoltare 2019

Primele 5 domenii de dezvoltare ca valoare și ponderea alocată din total buget 2019:
3.2 Buget de dezvoltare 2020

Primele 5 domenii de dezvoltare ca valoare și ponderea alocată din total buget 2019:
Vă rugăm să enumerați domeniile principale de investiții pentru care fondurile alocate din bugetul local au fost insuficiente.
Primele 5 sectoare economice ca și pondere(%) alocată veniturile la bugetul local:

1.3. NEVOI PRINCIPALE DE DEZVOLTARE
Cele mai importante 5 proiecte pentru localitate:

11.Pentru fiecare proiect identificat mai sus vă rugăm să detaliați următoarele:
   -Valoarea totala(euro)
   -Stadiu maturitate: (Proiect tehnic, Studiu de fezabilitate, Idee de proiect)
   -Scurtă descriere a intervențiilor
   -Documentul strategic din care face parte
   -Sursa de finanțare potențială

Pagina 2


PARTEA 2 – MOBILITATE, TURISM, REGENERARE URBANĂ, SMART CITY, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia